Mamaid – lyckad start på ett informationsprojekt

dsc01949

Sju kvinnor i Alingsåsföreningen TanzAling planerade i ett år. Skrev ansökan till Forum Syd i ytterligare ett. Fick avslag och deppade i ett halvår. Pengar strömmade in och det gav energi för att komma igen. I november2013 genomfördes ett första seminarium i Nzega.

Projektet Mamaid handlar om att informera kvinnor i byarna om aktuella rön kring hiv/Aids med hjälp av läkare från Nzegas distriktssjukhus. Lisbeth Alm och Ingela Gillqvist var på plats vid projektstarten. Representanter från byråd, lärare och äldre elever, alla kvinnor, deltog också.

Idén om Mamaid går ut på att läkaren kommer till kvinnorna i byn, informerar dem som är utvalda till seminariet och ger instruktioner om hur informationen ska föras vidare. Kvinnorna ska i sin tur informera andra kvinnor ute i bydelarna. Den första byn som valdes ut för information var Kili där det handlade om ca 300 kvinnor/familjer. Det startade i november 2013.

De cirka 40 kvinnor som deltog har i dagsläget informerat cirka 1500 personer i sina bydelar. De bjöd då in kvinnor i omgångar tillsammans med sina män och tonåringar att få ta del av de nya kunskaperna.

Men inte bara det. Under seminariet valdes fem representanter ut, selected committee, som har tagit större ansvar för informationsspridningen och även rapporterat till TanzAling. Lisbeth och Ingela träffade tre av dem ett år senare. De kunde då berätta att de dessutom hade förmått flera kvinnor/familjer att gå och testa sig, den viktigaste åtgärden för att hindra spridningen av hiv/Aids. Detta gjorde de genom att själva ställa upp och följa med.

Lisbeth och Ingela träffade också tre medlemmar ur selected committee för Bulunde by som fick sin informationsdag under försommaren 2014. De hade i november samma år bara hunnit påbörja sin spridning av de nya kunskaperna, men var så långt nöjda med vad de hade fått lära sig. Vi inväntar med spänning en rapport.

Att så många har fått information av ett fåtal kvinnor är ett fantastiskt resultat av ett projekt som riktar in sig på att kvinnorna själva ska göra jobbet. Vår förening ställer endast upp med planering och pengar till igångsättande av utbildningssatsningen i respektive by. Ingen betalning för att kvinnorna deltar i seminariet, vilket de större hjälporganisationerna brukar ge. Detta har vi också noga påpekat när vi har träffat nya byråd för att sprida projektet vidare.

För att sprida Mamaidprojektet vidare träffade TanzAlings representanter ett nytt byråd i november 2014 då styrelsen var i Nzega. Då förankrades idén om ytterligare två informationsseminarier i Itilo respektive Tazengwa byar. Dessa har nu ägt rum men någon rapport därifrån har vi ännu inte fått.