Hälsning inför det nya året från rektorer på våra vänskolor

Tanzaling har i många år haft vänskolor i Nzega-området. Vår kassör Janne Bengtsson skickade som vanligt en julhälsning till skolornas rektorer dem och fick följande svar med hälsningar till våra medlemmar:

”Tack för önskningarna inför det nya året 2021. Vi mår alla bra och tackar Gud för det! Vi har haft ett tre veckor långt lov över jul. I år har vi haft 202 studenter som valdes ut att börja årskurs ett, 122 flickor och 80 pojkar.

Vi har stora utmaningar när det gäller utrustning, speciellt stolar och bord i klassrummen. Vi har fått pengar av regeringen för att bygga två nya klassrum. Skolstyrelsen och jag har väldigt mycket jobb med det, just nu har vi kommit till takläggningen. Vi hoppas snart vara i slutskedet av arbetet, och har förhoppningar att bland annat kunna bygga en ny labb-sal.

Även föräldrar till våra elever har bidragit med medel, vilket har gjort att vi kunnat köpa in 27 bord och stolar av det totala behovet av 105 bord och stolar. I januari kommer jag behöva ta av skolans pengar för att köpa in ytterligare 30 bod och stolar.

Jag är glad att höra att ni mår bra, även om den nuvarande situationen med Covid-19 är värre i Sverige än i Tanzania. Här är det för närvarande lugnt, ingen har rapporterats vara sjuk och det har börjat komma turister till Tanzania igen, speciellt till Zanzibar.

 Hälsning till alla Tanzalings medlemmar från en av era vänskolor, Joseph Michael Musyani, rektor på Puge secondary school.

En hälsning har också kommit från Eston Katirige, rektor på en annan av Tanzalings vänskolor, Kili secondary school:


 Tack för er hälsning. Vi tackar Gud för att vi inte blivit sjuka I Covid-19. Vårtermninen startade den 11 januari. Det är. regnperiod I Tanzania nu och lite kallt.

Hälsningar från min personal,

er vän  Eston Katirige