Kategoriarkiv: Vår verksamhet

2017 lyckat år för Tanzalings verksamhet

Tanzalings kassör Janne Bengtssom till höger fick utmärkelsen Årets Tanzalinger på årsmötet. Ordförande Pär Alm delade ut vandringspriset, en pokal tillverkad av korgfamiljen.
Tanzalings kassör Janne Bengtssom till höger fick utmärkelsen Årets Tanzalinger på årsmötet. Ordförande Pär Alm delade ut vandringspriset, en pokal tillverkad av korgfamiljen.

 

Vid Tanzalings årsmöte den 26 mars presenterades föreningens omfattande verksamhetsberättelse för 2017 som bland annat kunde berätta om framgångar för Tanzalings två stora projekt, Mamaid och solcellsprojektet. Dessutom fungerar systemet med fadderelever, 36 stycken, som föreningens medlemmar stöttar fortsatt mycket bra.

Ordförande Pär Alm omvaldes på ett år. Styrelsens ledmöter väljs på två år i taget och hälften av de tre platserna omvaldes på årsmötet. Resultatet blir att styrelsen för 2018 är densamma som för 2017.

Föreningens trotjänare och kassör Janne Bengtsson förärades titeln Årets Tanzalinger och fick ta emot vandringspriset, en minst sagt unik pokal som tillverkats av korgfamiljen.

Vid årsmötet, som leddes av Jan Marklund för tredje året i rad, visades också bilder samt film från projektet RUFF – Run for the Future som visade hur projekt utvecklats och hur
löpargruppen i Tanzania har förberett sig under några månader.

Årsmötet avslutades med traditionsenligt lotteri samt kakbuffé.

Välbesökt höstmöte med reserapport

 

 

Deltagare i Mamaids steg 2-utbildning.
Deltagare i Mamaids steg 2-utbildning.

Tanzalings traditionella höstmöte den 27 november blev en välbesökt tillställning där en fyllig rapport från  styrelsresan till Nzega i november var huvudnumret.

Styrelsen försöker  varje år resa till Nzega för att på plats ta del av rapporter från våra koordinatörer, besöka våra vänskolor, uppvakta politiker, höga tjänstemän och byråd samt inte minst hålla kontakt med våra vänner. I år var det Pär och Lisbeth Alm samt Janne Bengtsson som åkte. De tre genomförde ett minst sagt digert program som föreningens medlemmar fick höra mer om.

Bland annat genomfördes en steg 2-utbildning inom Mamaid-projektet, skolchefer uppvaktades och uppföljning på solcellsprojektet utfördes genom besök hos familjer som fått solceller installerade.  Det finns mycket kvar att göra men generellt sett fungerar våra projekt och insatser fantastiskt bra!

På höstmötes såldes också helt nysydda kassar samt korgar och underlägg.  Kvällen avslutades med sedvanlig fika och lotteri.

 

Finbesök från Nzega av vår koordinator Isaack

IMG_1275.Isaack

Den 15 och 16 september besöktes vi av en av våra koordinatörer i Tanzania, Isaack Nyosaba och hans lärarkollega.

Fredagskvällen blev en riktig festkväll där många föreningsmedlemmar tog chansen att träffa Isaack. Besökarna hann också med en vandring i Alingsås och en båttur med Tanzalings ordförande Pär Alm vid rodret.

Isaack är lärare och rektor på en primary school som har samma namn som vår vänskola: Bulunde. Han har varit engagerad i Tanzalings utvecklingsarbete i Nzega sedan 2004.

Isaack är gift och har tre biologiska barn och det finns fler barn som får rum hemma hos honom. Han har ett stort hjärta och en stark vilja att delta i förändringsarbete. Både det som vår förening arbetar med, men också tillsammans med fler föreningar i Sverige.

Lokalt är han aktiv i en frikyrka och mycket intresserad av sång och musik. När föreningens medlemmar gästar hans hem i Nzega brukar det inte vara svårt att be honom och hans fru att sjunga. Våra öron får sitt lystmäte när de sjunger tvåstämmigt. Intet öga torrt!

Afrikanska passivhus på välbesökt årsmöte

Passivhus i Afrika – kan det verkligen fungera? Jodå, det går alldeles utmärkt, visade arkitekten Hans Eek när han föreläste på föreningen Tanzalings årsmöte den 20 mars.

Hans Eek är arkitekten som introducerade passivhustekniken i Sverige och var med och startade Passivhuscentrum i Alingsås, där han fortfarande arbetar. Han är en internationellt anlitad föreläsare som brinner för rättvise- och miljöfrågor.

Sedan några år är han engagerad i ett universitetsprojekt i Burkina Faso där man undersökt hur passivhustekniken kan användas i varma länder. Grundtanken med passivhus är att det är hus som isoleras väldigt väl. I nordliga länder som Sverige innebär det att värmeförlusterna blir små, i varma länder som Burkina Faso tar man hjälp av kylan i jorden för att istället hålla husen kallare.

Årsmötet leddes, liksom de senaste åren, av Jan Marklund som i år kunde berätta att han sedan sist gjort sin första resa till Tanzania.

På mötet lästes verksamhetsberättelsen från det gångna året upp (se nedan).

Ordförande Pär Alm omvaldes för ett år. Styrelseledamöterna väljs för två år i taget, vid varje årsmöte blir det halva styrelsen som skall väljas. Valberedningen föreslog att de sittande ledamöterna vars mandatperiod var slut skulle omväljas vilket årsmötet beslutade.

Även den ekonomiska berättelsen lästes upp och godkändes. Bland annat redogjordes för kostnader för föreningens solcellsprojekt. Ett stort tack riktades till Östlyckeskolan för mångårigt engagemang som fortfarande håller i sig.

Föreningens styrelse beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.

Marie Grahn utsågs till Årets tanzalinger för goda journalistiska insatser och framtagandet av den nya hemsidan och fick ur ordförande Pär Alms hand ta emot  föreningens vandringspris, en något udda design tillverkad av den så kallade korgfamiljen som försett och förser många alingsåsare med korgar och underlägg.

Efter avslutat årsmöte genomfördes ett sedvanligt lotteri med många vinnare.

 

Verksamhetsberättelse 2016

Parisavtal och Agenda 2030 – har det med vår förening att göra? Självklart har vi ett stort uppdrag att engagera oss i flera av de 17 nya globala mål som FN satt upp och som avtalades i Paris hösten 2015.

I november 2016 ratificerade Tanzania det avtalet – vilket mest fokuserar på att åtgärda växthusgaserna och nu har man startat ett arbete kring klimatanpassningen. Samtidigt ligger fattigdomssiffrorna på samma nivåer som 2001. 38 % av befolkningen lever på mindre än en dollar om dagen trots nationell tillväxt på 7 % per år de senaste 10 åren. Nära 30 % är under fattigdomsgränsen och 10 % lever i extrem fattigdom. Minst 12 miljoner tanzanier är fattiga.

Vi har stor anledning att fortsätta föreningens arbete som till alla delar fokuserar på fattigdomsbekämpning där utbildning, hälsa och demokrati är våra kärnvärden. Men andra fakta som når oss ger lite mer olja i maskineriet: andelen vuxna som har tillgång till finansiell service har ökat från 16 till 86 % på sju år. Man använder nu banker, krediter, försäkringar och mobila betaltjänster. Ökningen orsakas främst av de mobila betaltjänsterna. Av de som har mobiltelefoner abonnerar 80 % på sådana tjänster. Och samtidigt kan vi notera att födelsetalen minskar. Från 6,2 barn/kvinna 1992 till 5,2 barn under 2016. Landsbygden har högre födelsetal och i städerna ligger talet på 3. Det meddelades också att tusentals barn stod utan klassrum när man öppnade i januari.

På grund av president Magufulis förklaring om fri utbildning förra året blev konsekvensen att dubbelt så många förstaklassare kom till skolan. Alla behöver de lärare, skolbänkar och laboratorier!

Under året har vi koncentrerat oss på våra väl fungerande verksamheter som solcellsanläggningar, Mamaidprojektets information samt naturligtvis kärnan i TanzAling – faddereleverna och våra tre skolor som vi stöttar.

Till vår stora glädje händer det dessutom mycket på skolorna över huvud taget, utan vår medverkan. Precis som det ska vara. Men naturligtvis är behoven större än tillgångarna i landet. Så vi behövs fortfarande.

Östlyckeskolans elever och lärare utgör en viktig kugge i vårt arbete – en stor eloge om och om igen till dem!

I takt med förändringar i vår verksamhet har en del projekt avvecklats och fasats ut: grävning av brunnar, volontärsresor samt tankar om att utveckla microlånsverksamhet. Itilo by fick ett erbjudande från oss om att erhålla en vattenpump om de själva stod för grävningen av brunnen. De har ännu inte mobiliserat de förmågorna. Vårt motto är alltid: hjälp till självhjälp. Annars är vi inte rätt ute. Genom åren har vi hjälpt vänskolorna att bygga laborationssalar, sovsalar, sanitetsbyggnader, vattentankar och brunnar. Nu bygger de själva och klarar stora renoveringsarbeten på egen hand. Ett par av rektorerna är verkligen stora entreprenörer och hängivna sitt arbete att bygga starka skolor, förbättra arbetsmiljön för lärare såväl som för elever och hela tiden hitta verksamheter som kan ge ett överskott som återinvesteras i skolans verksamhet.

Under de senaste två åren har Tanzania tagit bort skolavgifter även för secondary schools, vilket betyder att ännu fler barn ges möjlighet att fullfölja skolgång och höja sin utbildningsnivå. Däremot har det inneburit att de kommunala skolorna som tidigare fått skolavgifterna direkt till skolorna och det inneburit en stor del av driftsbudgeten – nu står helt utan sådana medel. Vi har valt att fortsätta med vårt fadderarbete, vilket innebär att de elever som vi stöttar får skoluniformer, matbidrag, skrivmateriel och sina examinationsavgifter betalda. Resterande delar av våra faddermedel går direkt in i skolans drift och innebär att skolorna kan köpa in undervisningslitteratur, rusta upp skolbiblioteken och en hel del andra vardagsviktiga saker i verksamheten.

När vi mötte skolchefen Mr Fimbo för Nzega District i november uppmärksammade han hur viktig vår insats är med fadderelever. Han önskade att vi skulle ta oss an fler!

Under de senaste åren har Östlyckeskolans Operation Tanzania-dag bidragit med medel att installera elektricitet i alla skolutrymmen på Kili secondary school. Årets medel har gått till att starta elinstallation på Puge secondary – en fråga som rektor aktualiserade härom året eftersom Puge by då nåtts av luftburen elektricitet. På skolan använder man sig redan till viss del av solenergi – det ger elektricitet till ett av skolans många klassrum. I det rummet kan även kvällsstudier bedrivas.

Vi gläds över att se en god skolutveckling även på Bulunde secondary. Rektor Fares har bra koll på ekonomi, god kontakt med förvaltningen och när vi möter våra fadderelever, visar de på god trivsel. Det byggs boarding och salar till Form 5 och 6 på skolan.

På Kili secondary fungerar biblioteket mycket bra – där är ordning och reda och välanvänt. Läxläsning och studier gäller i biblioteket. Vid besök i höstas fick vi besked om att ett japanskt bolag djupborrat och att det nu finns en vattenpump på skolans område. Skolan är nu välförsedd med vatten vilket är mycket glädjande. Området kring Kili har genom åren haft stora svårigheter att finna vatten i ytan. På skolan fanns också en ny Peace Corps-studentlärare från USA.

På Puge secondary har rektorn stenkoll på ekonomin men håller hårt i pengar till löner mm. Skolan fungerar bra och boardingbyggnaden håller på att upprustas. När vi byggde den 2005 var det den första statliga boardingbyggnaden i landet! Skolan har även i år en Peace Corps-lärare – ett gott tillskott i undervisningen, både i naturvetenskapliga ämnen men också såklart i engelska.

Vår hemsida har under året fått ett nytt utseende och en fräsch grafisk profil. Vi fick hjälp av kunniga föreningsvänner och känner oss nöjda över vår gul-gröna logotype. Gult som: solen, majsen, mangon, bananen, de mogna risfälten och som färgen i både Sveriges och Tanzanias flagga. Grönt som: gräset och skogen, jordnötsplantan, mangon, papayan och kokbananen.

I samband med nya färger och former tog vi också fram en ny föreningsbroschyr i pappersform. Den finns att tillgå.

Under året har vi haft regelbundna styrelsemöten och ett antal föreningsmöten. Året började med ett Vintermöte i februari då vi gästades av Sam Manaberi. Han berättade livfullt och inspirerat om den snabba utveckling hans företag haft med solcellsinvesteringar med finansieringsidéer som vi inte är så vana vid. Företaget Trine erbjuder socialt företagande genom crowdfunding och med fokus på kraften hos gräsrötterna.

Vid vårt Årsmöte föreläste Josef Alm kring den aktuella situationen i Tanzania. Landet på väg framåt- men i vilken riktning? Under 2014 genomförde Josef en fältstudie om politiskt deltagande Mwanza och under våren 2015 praktiserade han även på Sveriges ambassad i Uganda. Josef är en av deltagarna i projektet Sida Alumni med inriktning på politisk bevakning.

Vid ett snabbt insatt Föreningsmöte i början av juni bjöd vi in alla föreningsmedlemmar som träffat vår aids-läkare Dr Gwambayee. Han var i Stockholm vid den tidpunkten, för att vara med om sin sons examen vid Stockholms universitet. Vi bjöd då hit honom över helgen – och vi hade en härlig sommarkväll på Alms veranda till långt in på natten. Resenärer från Explore tours resa i februari inbjöds och tog chansen att ses och återuppleva tillsammans med föreningen. Gwambayee fick sedan under ett och ett halvt dygn: besök hos farmor, lördag på Kungsgatan, visit hos Bertil Jonsson-gammal arbetskamrat från Nkinga, biltur i trakterna runt Anten, besök i Carlssons sommarstuga, sommarkväll i trädgården hos Söderstrands, besök på Alingsås sjukhus tillsammans med Harald Wängberg-gammal arbetskamrat från Nkinga, gudstjänst i Equmeniakyrkan, kyrkkaffe, lunch och sedan bilresa till Malmö, via Göteborg. En rörd och glad doktor som vi njöt av att ha hos oss under några dagar.

I november blev vi hembjudna till hans hem och glädjen och tacksamheten gick inte att ta miste på!

Vid vårt Höstmöte underhölls vi av våra resenärer från resan i november. Marcus Swenson gav sina starka och välkryddade reflektioner, Ingela Gillqvist berättade om Mamaid, Krister Nääs gav nulägesbild från vänskolorna och Janne Bengtsson en glimt från solcells-installationsdagen. Emil Kraft fick oss att både lukta och känna värmen i en väl sammansatt och ungdomsinspirerad kortfilm.

Redan i mars månad kunde Lyoba presentera en rapport på utvärdering av 17 solcellsanläggningar. Några få observandum gav oss möjlighet att ta beslut om att bevilja kostnader för reparationer av exempelvis ett tak som blåst bort och anläggningen behövde ominstalleras och kompletteras.

Vid föreningsresan i november besökte vi nio hem som fått solceller installerade och vi fick vara med en förmiddag då en helt ny anläggning installerades. Vi deltog, förundrades över det välplanerade och snabba arbetet och dokumenterade främst med rörliga bilder.

Det blev en fantastisk upplevelse av hur en åttabarnsfamilj fått en solcell och därefter börjat förändra sin livssituation med eget hårt arbete. Den berättelsen ska vi tradera vidare!

Totalt har vi installerat 37 solcellsanläggningar och utfallet är enbart positivt. Vi har dessutom märkt många bra plus-effekter; andra tar intryck och skaffar själva en anläggning, man kan få sidoinkomster av att sälja laddning till mobiler, man slipper köpa fotogen till sina lampor och husdjuren är skyddade från vilddjurens nattliga attacker. Våra koordinatörer Benadetha och Lyoba gör ett alldeles lysande arbete och elektriker Steven med son fungerar klockrent i teamet med sin goda fackkunskap.

Ett av solcellsaggregaten har dedikerats av föreningen till Hans Karlssons minne. Hasse tillhörde styrelsen under flera år och drev under alla år som han engagerade sig i föreningen vårt arbete med att gräva brunnar och ge möjlighet till fler människor att ha tillgång till ett bra vatten. Hasse avled under våren efter en tid av sjukdom. Föreningen saknar en man med stort hjärta för tanzanierna och med händer och huvud ivriga att bidra till utveckling och nytänkande.

I Mamaid-projektet har vi utbildat i ytterligare sex byar under året i Step 1 och en första omgång Step 2. Detta har fallit så väl ut att vi i dagsläget räknar till ca tiotusen människor som fått utbildning om hälsa, hiv, aids, mänskliga rättigheter, mm. Främst kvinnor, men också män och tonåringar. Alla är mycket nöjda med informationen och vill gärna ha mer. De utmaningar som vi triggas av i projektet handlar om att de utbildade kvinnorna i byarna närmar sig de allra mest utsatta människorna i sina egna byar och våndas över hur de ska kunna hjälpa sina medmänniskor. Vi försöker koppla ihop byråden och deras kommunala ansvar med hur de kan hitta synergieffekter i de projekt och insatser som redan bedrivs i de olika kommundelarna.

Vi ser att där finns goda framgångsfaktorer att utnyttja. Genom vår egen journalist Marie Grahn fick Mamaidprojektet ett dubbeluppslag på namnsidan i Göteborgs-Posten den 14 maj med många läsare. Roligt med publicitet av den rangen.

Vår förening ingår i många nätverk i Tanzania och genom att vi får möjlighet att resa genom landet vid våra resor så får vi också tillfällen att förmera de huvudprojekt som vi har. Ett av dem är att stödja korgfamiljens barnbarn Margreth på den specialskola för döva som hon går på, sedan ett par år tillbaka. Vi gjorde ett snabbesök hos henne när vi åkte förbi Singida i november. Hennes morbror åkte med oss för att besöka henne och det är fantastiskt att se hur de gläds över att ses, hur hon utvecklas och vilken möjlighet utbildning ger henne. Man blir alldeles varm och starkt berörd vid dessa korta besök. Det är spännande att följa hennes utveckling!

Vi har inspirerats av barnhemmet Yerico i Arusha som ger sömnadsutbildning till flickor under en period av tio månader, där flickorna sedan får med sig symaskinen hem efter avslutad utbildning. För många år sedan gjorde vi något liknande då Margreths mamma Monica fick en sömnadsutbildning och en egen trampmaskin. Den har varit hennes utkomst under många år.

Under året har vi som tidigare fått förfrågan att föreläsa och berätta om vårt arbete i olika sammanhang. Det har handlat om daglediga i Bjärke, arbetskamrater, Hemslöjdsföreningen i Tollered m fl. Alltid lika roligt att få berätta.

Ett antal nyhetsbrev har också skickats ut via epost till medlemmarna. Vi har jobbat med förbättring av medlemsregister och medlemsavgifter under året. Försäljning av korgar, kassar och förkläden, som är lokalproducerade, har gett fler möjligheter att driva vidare vårt arbete.

Föreningen gjorde en projektresa i november ihop med Explore tours upplevelseresa.

Vi har arbetat fram ett gåvobrev som ska publiceras på hemsidan som en pdf. Där kan man skriva ut det och på så sätt skapar vi en bra gå-bort-present, alternativ gåva eller födelsedagsuppvaktning. Gåvobreven är en del av vårt solcellsprojekt.

Styrelsen använder sig av ett årshjul för att hålla vissa av föreningsaktiviteterna levande med rätt placering i tid under året. Årshjulet snurrar, men då och då får vi anledning att uppdatera hjulet. Vid varje styrelsemöte aktualiseras hjulet under en egen punkt på dagordningen. Väldigt bra för mångfacetterade och glömska hjärnor!

Vi gillar våra föreningsmöten. Det ger oss tillfälle att ses – vi som älskar Tanzania. Det ger oss alltid energi att ses, engagemanget är stort och det går inte att ta miste på den glädje som vårt frivilligarbete ger oss. Vi känner oss förunnade att vara med i en sådan trevlig förening – men då och då funderar styrelsen över framtid, tillväxt och breddning av vårt arbete. På vilket sätt och i vilken form kan engagemanget planteras vidare till de som är något yngre och hur startar vi den resan?

Välbesökt och välsmakande vintermöte

Gott och roligt med Tanzania-feeling blev det den 25 januari när föreningens medlemmar och gäster samlades till ett traditionsenligt vintermöte med tanzanisk matlagning.

Det var Östlyckeskolan som lånade ut sina hemkunskapslokaler och under de första timmarna rådde febril aktivitet vid spisarna där ett flertal rätter från tanzaniska recept lagades till. Inte minst den traditionella majsgröten, ugali, många tanzaniers basföda, och de mumsiga mandizi, friterade och sockerbeströdda efterrättsbollarna.

Efter maten berättade styrelsens Lennart Mattsson om solcellsprojektet  där över trettio familjer nu fått solceller installerat. Dessutom visade föreningens Lisbeth Alm sin film om hur en solcellsinstallation går till på plats, inspelad under en resa till Nzega i november förra året.

Vill du laga recepten själv hemma?

Under rubriken Vill du laga tanzanisk mat? hittar du recept med bilder. Du hittar artikeln i listan till vänster under kategorin Vår verksamhet alternativt under rubriken Senaste inläggen.

Tanzanias utveckling och politik i fokus på årsmötet

Den 21 mars var det dags för föreningen Tanzalings årsmöte som traditionsenligt hölls i Östlyckeskolan. Ännu ett år av meningsfulla aktiviteter i syd och nord läggas bakom oss! Förutom årsmötesförhandlingar, lotteri och fika bjöds på föredrag med rubriken Tanzania på väg framåt – men i vilken riktning?

Det var Josef Alm gav oss inblick i den politiska situationen i Tanzania och också vilken betydelse de unga i landet har för demokrati och utveckling. Josef Alm har lång erfarenhet av Tanzania genom att ha bott, rest och arbetat i landet. Under 2014 genomförde han en fältstudie om politiskt deltagande i Mwanza i Tanzania. Året efter praktiserade han på svenska ambassaden i Uganda med inriktning på politisk bevakning. Genom projektet Sida Alumni föreläser Josef Alm om utvecklings- och biståndsfrågor hos föreningar, skolor och företag.

Själva årsmötesförhandlingarna leddes, också det traditionsenligt, av Jan Marklund. Verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisorernas berättelse gicks igenom och den avgående styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet.

Pär Alm omvaldes till ordförande på ett år. Den nya styrelsen består dessutom av Lisbeth Alm, Janne Bengtsson, Ingela Gillqvist, Anders Jonsson Lennart Mattson och Marie Grahn.

 

Verksamhetsberättelsen för 2015

Verksamhetsberättelsen för förra året lästes upp på föreningens årsmöte den 21 mars. För er som inte kunde vara med finns den här i skriftlig form:

 

Verksamhetsberättelse 2015

Världskartan ritas om, ingenting är längre som förut, världen har kommit till oss under det senaste året. Ledarna för världens länder antog i september en ny global utvecklingsagenda. De åtta så kallade milleniemålen ersattes med 17 mål för hållbar utveckling. En agenda som inte innebär att de fattiga länderna ska arbeta med målen utan målen ska genomföras i alla världens länder – en avgörande skillnad. I Tanzania kan vi konstatera att fattigdomen minskade med 1% per år mellan 2007 och 2012 enligt Poverty Assessment för Tanzania har

* tillväxten har de senaste fyra åren legat på 7 % per år

* andelen fattiga har sjunkit från 34% år 2007 till 28 % år 2012.

* antalet döda i aids minskar och har gått ner 40% till 70 000 de senaste tio åren, och nysmittade har gått ned med 50 %.

* barnadödligheten har gått ner från 16% till 5% på 15 år.

* två miljoner jobb skapades mellan 2010 och 2015, dubbelt upp mot femårsplanen.

*240 000 hushåll har fått tillgång till kabel-el under senaste året, att jämföra med 143 000 året

innan.

* 20 miljoner människor har tillgång till rent vatten 2015, jämfört med 15 miljoner 2013.

* allt fler människor har beviljats lån och turismen sysselsätter 500 000 och svarar för 25 % av

valutainkomsterna.

Vi kunde redan vid förra årsmötet berätta om Alingsås lokala Fredspris som vi tilldelades i januari 2015 på Martin Luther King-dagen. Vi konstaterade att fredsarbete är möte mellan människor och vid våra styrelsemöten funderade vi över hur utbyte och besök oss emellan kan intensifieras och utvecklas. Har vi möjlighet att ge fler ungdomar möjlighet att besöka oss? Häri ligger våra utmaningar för framtiden. Nätverkande och samarbetspartners kommer att bli av stor vikt. Vi väljer att även i den här årsberättelsen citera en del i motiveringen till Fredspriset:

” TanzAlings medlemmar arbetar med stort engagemang och har lyckats sprida kunskap och medvetenhet till många alingsåsare av olika åldrar. Föreningen verkar i en anda, som väl stämmer med Kristna Fredsrörelsens inriktning för fred med fredliga medel, arbete för demokrati och för mänskliga rättigheter. TanzAling bedriver ett tydligt fredsskapande arbete i såväl Tanzania som i Alingsås. Därför är föreningen TanzAling väl kvalificerad mottagare av Alingsås Fredspris 2015.”

Strax efter firande av Fredspris och summering i årsmöte tog förberedelser och planering för besök av våra favoritchaufförer Fred och Karim fart. De själva fick mycket arbete med att ordna med ledigheter, visum, pass och andra förberedelser för att resa norrut. De landade i Sverige den 20 maj och redan första kvällen hade vi överraskningsfest på Ragnehillsgatan där Freds och Karims vänner, som de mött vid otaliga resor de varit chaufförer för, en efter en droppade in och det blev stora kramen! Fred och Karims program var späckat de två veckor de besökte Sverige och de fick uppleva så många platser och möta så många människor. Här ett axplock: Välkomstfest, sightseeing i Alingsås, besök hos AHK, SM-finalsmatch i Gbg, Toyota, Borås Zoo, kyrkobesök m konfirmation, Hjälmared folkhögskola, Östlyckeskolan, Jonslunds skola, SFI, Rotary, Safari på Koberg slott, soptippen, Varbergs fästning, Liseberg, jazzkonserter, veteransbilsanläggning, mjölkbondgård och besök i många föreningsmedlemmars hem. Vid besöket anordnade föreningen ett vårmöte med matlagning, där Peter och Anki Lund och dottern Louise bidrog med berättelser och bilder från sin resa de gjort under vårvintern. Styrelsen riktar ett stort tack till alla som bidrog till att chaufförerna fick en alldeles formidabel upplevelse tills de reste hem den 3 juni.

Även i år genomförde AiDucatius en elevresa till Nzega där ytterligare elever från Norden och några av deras lärare fick möjlighet att besöka fadderskolor och ta del av vardagen i Nzega distriktet i hem och på skolor. I år var en tidigare volontär på Varberg home of Peace, William, reseledare.

Solcellsprojektet har fortgått under hela året. Bernadetha och Lyoba har koordinerat arbetet och i ett antal delprojekt har installationer gjorts på hus långt ute i byarna. Installationerna har föregåtts av ett researcharbete tillsammans med rektor och byråd i respektive by. De har tillsammans utsett vilka familjer som kvalificerat sig för att få en installation i sitt hus. Familjen ska ha små egna medel, ha ett par barn i övre skolåldern, som visar på god studieförmåga och stark motivation att studera. På så sätt har vi kunnat garantera en form av utbildningsresultat i det här tekniska projektet. På sikt önskar vi utveckla solcellsinstallationerna med vidhäftade studiecirkelinslag som kan bidra till att fler höjer sin bildningsnivå. En sådan studiecirkel skulle kunna ha ett innehåll som handlar om första hjälpen, HLR, hiv och mänskliga rättigheter. Allt eftersom installationerna gjorts har de ansvariga skaffat sig både erfarenhet och kompetens. Under året har vi förändrat installations-kitet som fått tekniska förbättringar genom lås och bättre batterikontroll. Bättre komponenter för laddning av mobiler ska införskaffas till kommande installationer. Under året har 18 installationer gjorts i fem etapper. Varje etapp har utvärderats och ska efter ett antal besiktigas och dokumenteras.

Under året har vi filat på idéer till hur hemsidan ska utformas och mer gjort den till en rullande blogg. Facebooksidan har också ett berättande och uppdateras om sådant som händer i föreningen och där annonserar vi också våra möten.

Under året har vi kunnat gå från förtvivlan till stor glädje över korgfamiljens barnbarn Margreth, dotter till Monica. För drygt ett år sedan när vi besökte familjen förstod vi att den nioåriga Margreth hade drabbats av stark hörselnedsättning, dövhet. Under våren ombesörjdes röntgen och bedömning av en specialist som tyvärr gav beskedet att hörseln inte går att rädda. Det gav oss startskottet till att tillsammans med våra lokala killar Lyoba och Margreths morbröder leta upp en lämplig skola i Tanzania. De hittade ganska snabbt en skola i Singida där Margreth bor på skolan och studerar tillsammans med andra hörselskadade barn sedan mars månad. När vi besökte henne i oktober hade hon bara på några få studiemånader utvecklats enormt i skrivning och räkning. Av hennes skrivböcker att döma hade hon i stort sett redan avverkat ett par årskurser. Väldigt roligt och inspirerande att se henne ”prata” med sina händer med kompisarna, skratta och leka på skolgården. Något mer glädjefyllt är kan knappast upplevas!

I september pågår förberedelsearbetet för fullt för etapp II i Mamaid-projektet, som ska genomföras under senare delen av 2015. I slutet av oktober åker Ann Söderstrand, Lisbeth och Pälle Alm till Nzega för att följa upp Mamaidinsatserna och också möta flera av de selected committes som intensivt arbetar med uppföljning och spridning av seminarieinnehållet. Under året har genomförandet av projekten ute i byarna tagit fart och totalt har sex byar ingått i den här omgången. Det har visat sig att genom att förankra projektet på tidigt stadium hos byrådet – de sanktionerar och stöttar projektet både innan, under och efter själva seminariedagen. Efter seminariedagen ger kvinnornas sig i kast med spridningsarbetet och har möjligheter att möta byinvånarna vid olika typer av sammankomster; bymöten, olika sociala sammanhang, kyrkor, skolor och andra sammanhang där naturliga grupper möts, och vi dessa tillfällen ges stora möjligheter att sprida deras nyvunna kunskaper kring hiv/aids och mänskliga rättigheter.

Metoden vi använder oss av i projektet möjliggör möten på ett enkelt sätt. Viktigaste området som projektet berör är: Prevention measures including the proper use of condoms and how to stop behaviors and customs that lead to spread of the disease. Vår koordinator Lyoba avslutar sin rapport så här:

” The project is successful because the popular women have managed to reach and spread the

knowledge to many people in their villages voluntarily.”

Under första halvåret planeras för en ny lokal för Nezias pizzeria. I juni månad hade ny lokal hyrts och hon körde igång. Den testades av Exploriusresan och fick gott betyg. Hilltop ligger tyvärr för långt från centrum för att få tillräcklig tillströmning av kunder, dricka står för merparten av försäljningen. Kundunderlaget visar sig vara för magert och kontraktet för lokalen förnyas inte under hösten. Hon kommer istället att satsa på cateringverksamhet vilket hon skapat en del kanaler för redan.

Under året har styrelsen gjort en sammanställning av insatser, utbildningar och certifikat för de studenter som vi stöttat med längre eller högre studier. Denna finns arkiverad hos sekreteraren.

Vid resan i oktober mötte vi Sylvester i Katesh där han numera tjänstgör och är bosatt. Vi fick en inblick i hans arbete som real estate valuer och förstod också att han tillsammans med några gamla skolkamrater från Puge secondary school startat en alumniförening som regelbundet besöker sin gamla skola och gärna vill göra något för skolans utveckling och status.  Vi imponeras!

En större gåva från en födelsedagsfest från en privatperson mottogs och beslutades användas till Mamaid-projektet. Elevrådet vid Östlyckeskolan beslutade att insamlingen Operation Tanzania skulle gå till elinstallation på Puge samt solcellsprojektet. Skolan personal gjorde en lärarrumsloppis och skickade med en större summa pengar till vårt matinsamlingsprojekt.

Vi har blivit en modern förening och överföringar till vårt bankkonto kan numera göras med Swish: 123 161 6804. Under året har föreningen varit publicerad i media vid följande tillfällen: Januari: AT ang Fredspriset, Alingsåskuriren ang Fredspriset.  Maj: AT gör ett reportage med Fred och Karim vid deras besök i Alingsås. Vi har hållit ett flertal föreläsningar om vårt föreningsarbete under året på bl a: Seniorkursen Hjälmared folkhögskola, Rotary och Maryds missionshus.

Ja, då lägger vi ännu ett år bakom oss. Nöjda, inspirerade och glada för att vi får tillhöra en förening som gör skillnad för många – kanske inte minst för oss själva!

Vintermöte och föreläsning!

22xKWdZZ

Både föreningens medlemmar och medlemmarnas vänner är välkomna till en kväll då vi får lyssna till Sam Manaberi, Årets sociala entreprenör 2015 och grundare till solenergibolaget Trine, som genom crowdinvesteringar skall föra samman kapital från enskilda individer i västvärlden och solenergiprojekt i utvecklingsländer.

Företaget fokuserar kraften på gräsrötterna, de många människor som vill känna att de kan förändra en annan persons liv, bara
genom att investera några tusenlappar.

Kvällen bjuder på ett intressant föredrag och trevligt fika.

Plats: Östlyckeskolan, ingång vid flaggstången.

Tid: 18.30.

Välkommen!

Anmälan senast fre 5 feb. till lisbeth@hjalmared.se eller par.alm@exploretours.se

Fred och Karim besökte Alingsås

”Våra” safarichaufförer Fred Muschendwa och Karim Kamadhxni Omary besökte Alingsås mellan 20 maj och 3 juni. De hade ett späckat program med bland annat besök på Borås djurpark, Liseberg, återvinningsstation, bondgård, Östlyckeskolan, handbollsfinalen i Scandinavium, gym och mycket annat.

Inte minst fick många föreningsmedlemmar som tidigare träffat Fred och Karim under sina resor i Tanzania möjligheten att umgås med dem, både i hemmen och på den stora föreningskvällen då vi lagade tanzanisk mat tillsammans.

Nu har Fred och Karim åkt hem. Tack alla som hjälpte till att göra deras besök så lyckat och tack framför allt till Fred och Karim!