Kategoriarkiv: Vår verksamhet

Årsmöte med föreläsning och smörgåstårta

483231_10151023306482371_722885248_nIMG_3730

Cirka 25 personer kom till vårt årsmöte som hölls i Östlyckeskolan den 17 mars. Mötet leddes med säker hand av Jan Marklund. Till föreningens ordförande återvaldes Pär Alm och föreningens styrelse består nu av:

Janne Bengtsson, Lennart Mattsson, Ingela Gillqvist, Anders Jonsson, Johanna Magnusson och Lisbeth Alm. Ständigt adjungerad är Henrik Marklund.

Mötet kunde notera att föreningen har bra snurr på projekt och genomförande just nu – tillgångarna används.

Mamaidprojektet som handlar om hiv/aidsförebyggande arbete och vattenförsörjning är föreningens aktuella huvudprojekt.

För att fira föreningens 12 år men främst utnämningen som 2015 års mottagare av Alingsås lokala kristna Fredspris inmundigades en härlig smörgåstårta.

Sedan följde en föreläsning med berättelser, bilder och information från Gambiaföreningen som företräddes av Monica Fagerberg, Anna Nilsson och Kirsten Koefoed.

 

792360_554785201207510_1576337750_o218617_1519697172195_5857467_o

Hjälp från Östlyckeskolans personal

Inför höstens styrelseresa till Nzega hade personalen på Östlyckeskolan anordnat loppis med diverse prylar. Många skänkte även pengar för att vi i Nzega skulle ge hjälp till behövande. Totalt inbringade detta 8270 kr!

Väl på plats hjälpte oss Paulo med att köpa in majs och bönor och fördela till 50 familjer i byn. Hit gick det mesta av pengarna. Paulo fick också lite ersättning som tack för hjälpen.

Hjälp från Östlyckeskolans personal, Janne dec 2014Hjälp från Östlyckeskolans personal, Janne dec 2014

 

Kidando, mannen med elefantsjukan, fick en ny madrass att sova på. Den gamla var mest skumgummismulor, vilket han visade oss vid en av våra morgonpromenader.

Mohoja som oturligt nog blivit av med virket till tak till nya huset, fick nu nytt virke och hjälp av Simone med snickeriet och att lägga på plåttaket. Det är klart nu och blev jättefint.

 

Hjälp från Östlyckeskolans personal, Janne dec 2014Hjälp från Östlyckeskolans personal, Janne dec 2014

Eva och Eliza, som hjälper oss med matlagning, fick skolavgifterna för sina barn betalda. Charles, som brukar hjälpa

Paulo, fick också hjälp med skolavgifter för ett av sina barn.

Hjälp från Östlyckeskolans personal, Janne dec 2014

Ett stort tack från föreningen till Östlyckeskolan för ert fantastiska engagemang!

TanzAling mottagare av Alingsås Fredspris 2015!

 

kristine kristingela

 

2015 kunde knappast börjat bättre för TanzAling. I januari utsågs TanzAling till mottagare av Alingsås Fredspris 2015. Priset delas ut varje år av Kristna Fredsrörelsens lokalavdelning i Alingsås.

Själva priset delades ut vid en högtidlig och varm ceremoni i Christinae kyrka söndag 18 januari. Det togs emot av styrelsens Lisbeth Alm, Pär Alm och Janne Bengtsson som tackade och berättade om föreningens bakgrund. Dessutom fick styrelseledamöterna Ingela Gillqvist och Henrik Marklund ge varsin glimt från sitt engagemang i föreningen.

Utmärkelsen uppmärksammades stort i lokala medier. Både Alingsås Tidnings och Alingsås-Kurirens förstasidor dominerades av föreningen.

Alingsås-Kuriren hade rubriken Fredsarbete i Tanzania på förstasidan under en stor bild föreställande föreningens Pär Alm och korgfamiljens Shija Shija. På ett helt uppslag inne i tidningen tecknades et porträtt av föreningens arbete genom åren, illustrerat med rikligt med bilder. Artikeln berättar om hur Pär och Lisbeths Alms arbete i Nzega ledde till att föreningen startade, olika projekt som drivits genom åren, om hur finansieringen går till och inte minst om den betydelse som föreningens arbete har konkret för människorna i Nzega liksom för alla de alingsåsare som besökt områden genom åren. Artikeln avslutas med ett citat av Lisbeth apropå att föreningen tilldelats Alingsås Fredspris:

  • Jag grät när jag fick veta det. Det är ju en form av fredarbete som vi gör. Om en ungdom känner en person på andra sidan jordklotet… mot den personen kommer man aldrig att skapa krig.

Alingsås Tidning återgav Kristna freds motivering till utmärkelsen; att föreningen får priset ” för att deras medlemmar arbetar med stort engagemang och har lyckats sprida kunskap och medvetenhet till många alingsåsare. Kristna fredsrörelsen framhåller att Tanz-Aling verkar i en anda som stämmer väl överens med Kristina fredsrörelsens arbete för fred, demokrati och för mänskliga rättigheter”.

Kristna Fredsrörelsen vill med fredliga medelverka för fred, demokrati och mänskliga rättigheter.

I sin motivering skriver Kristna Freds:

Föreningen TanzAling har sedan den bildades i mars 2003 verkat för fred genom att skapa internationellt goda relationer och byggt vänskap mellan människor av olika åldrar, trots stort avstånd mellan Alingsås och Tanzania. Detta har skett genom arbete med framför allt ”Secondary Schools” i den centrala delen av Tanzania omkring orten Nzega.

Genom sitt arbete har Tanzaling:

  • engagerat många elever i ett flertal skolor i Alingsås för insamling av pengar till skolbyggnationer, ekonomisk hjälp till elever och anskaffning av material till studier och fritid.
  • etablerat 3 vänskolor i Nzega med relationer till skolor i Alingsås.
  • möjliggjort besök i vänskolorna för elever och lärare från Alingsås, liksom motsvarande besök i Alingsås från Tanzania. Därigenom har goda relationer och förståelse skapats mellan människor från skilda kulturer och med olika livsbetingelser.
  • kunnat ge direkt hjälp till familjer, med brist på nödvändiga basvaror.
  • borrat och grävt ett antal brunnar.
  • tillsammans med Rotary i Alingsås har man också byggt en vattentank på en skola.
  • undervisat om studiecirklar och fackligt arbete bland lärare och föräldrar.
  • med stöd av SIDA genomfört ett omfattande informationsprogram bland elever, föräldrar och lärare om skydd mot och effekter av AIDS.
  • nu inlett en satsning på solcellsel, för avlägsna mindre boplatser och byar.

TanzAlings medlemmar arbetar med stort engagemang och har lyckats sprida kunskap och medvetenhet till många alingsåsare i olika åldrar. Föreningen verkar i en anda, som väl stämmer med Kristna Fredsrörelsens inriktning för fred med fredliga medel, arbete för demokrati och för mänskliga rättigheter. TanzAling bedriver ett tydligt fredsskapande arbete i såväl Tanzania som i Alingsås. Därför är föreningen TanzAling väl kvalificerad mottagare av Alingsås Fredspris 2015.

TanzAlings Facebook-sida skrev styrelens Lisbeth Alm efter prisutdelningen:

” Vi känner oss stolta, tacksamma, glada, överväldigade, firade, uppskattade, lovordade, välciterade, presenterade, centrerade och publika efter kvällens utdelande av priset till vår förening. Samtidigt känner vi oss små på jorden, ödmjuka inför komplicerade uppdrag och som droppar i havet. Tack ALLA som deltog i den fina gudstjänsten. Och TACK till Kristna Freds som valt oss som en del i skaran av fredspristagare.
Snart är det vardag igen och det härliga föreningsarbetet fortsätter med styrelsemöte på tisdag. Halleluja moment!”

Alingsås Fredspris har delats ut sedan 1994. Tidigare pristagare är:

1994 Birgitta Tenfält, Röda Korset. Invandrararbete i Alingsås.

1995 Vänort i U-land – Gambiagruppen.

1996 Vinden fyndmarknad, numera Vinden Second Hand.

1997 Ekobutiken Planeten.

1998 Inge Serneke, Amnesty International.

2000 Stödgruppen för flyktingar Viveka Nordström.

2001 Lena Klevenås, Alingsås.

2003 Ulla Åmand, Sverige-Nicaraguaföreningen.

2004 Sven-Erik Johansson, Sollebrunn, biståndsarbetare Nordkorea.

2005 Viktor Glantz, Föreningen Noll-rasism.

2006 Friends (antimobbingrörelse), Gustav Adolfsskolan i Alingsås.

2007 Runo Bergström, Vårgårda, för fredsarbete för FN, Life and Peace i Kongo Brazzaville.

2008 Alströmers gymnasieklass SPSP2 i Alingsås.

2009 Politikerna Marianne Andersson,Vårgårda, och Anita Brodén, Sollebrunn.

2010 Ulrika Andersson, Alingsås.

2011 Joseanne Bolenge, Kamparås Loo, och Birgitta Andersson, Alingsås, för Kvinnors kamp i Kongo Kinshasa.

2012 Bertil Carlsson, pastor i Alingsås Missionskyrka.

2014 Margareta Andreasson, kyrkomusiker i Alingsås.

 

Läs om oss i AlingsåsKuriren!

 

10-årsjubileum och besök från Tanzania

Tack alla Tanzalingvänner som kom och gjorde vår jubielumsfest så rolig och minnesvärd! Mingel, återseenden, matlagning, allsång, underhållning, bilder, foton och målningar och glada skratt. Härliga människor har mycket gemensamt och vi är så glada att den här kvällen blev möjlig. Det beror på alla er som tog er tid och valde att träffas för att dela den glädje vi känner över att ha mött Tanzania och varandra!

 

??????????????????????????????? IMG_1545 IMG_1548