Kategoriarkiv: Vår verksamhet

Verksamhetsberättelsen för 2015

Verksamhetsberättelsen för förra året lästes upp på föreningens årsmöte den 21 mars. För er som inte kunde vara med finns den här i skriftlig form:

 

Verksamhetsberättelse 2015

Världskartan ritas om, ingenting är längre som förut, världen har kommit till oss under det senaste året. Ledarna för världens länder antog i september en ny global utvecklingsagenda. De åtta så kallade milleniemålen ersattes med 17 mål för hållbar utveckling. En agenda som inte innebär att de fattiga länderna ska arbeta med målen utan målen ska genomföras i alla världens länder – en avgörande skillnad. I Tanzania kan vi konstatera att fattigdomen minskade med 1% per år mellan 2007 och 2012 enligt Poverty Assessment för Tanzania har

* tillväxten har de senaste fyra åren legat på 7 % per år

* andelen fattiga har sjunkit från 34% år 2007 till 28 % år 2012.

* antalet döda i aids minskar och har gått ner 40% till 70 000 de senaste tio åren, och nysmittade har gått ned med 50 %.

* barnadödligheten har gått ner från 16% till 5% på 15 år.

* två miljoner jobb skapades mellan 2010 och 2015, dubbelt upp mot femårsplanen.

*240 000 hushåll har fått tillgång till kabel-el under senaste året, att jämföra med 143 000 året

innan.

* 20 miljoner människor har tillgång till rent vatten 2015, jämfört med 15 miljoner 2013.

* allt fler människor har beviljats lån och turismen sysselsätter 500 000 och svarar för 25 % av

valutainkomsterna.

Vi kunde redan vid förra årsmötet berätta om Alingsås lokala Fredspris som vi tilldelades i januari 2015 på Martin Luther King-dagen. Vi konstaterade att fredsarbete är möte mellan människor och vid våra styrelsemöten funderade vi över hur utbyte och besök oss emellan kan intensifieras och utvecklas. Har vi möjlighet att ge fler ungdomar möjlighet att besöka oss? Häri ligger våra utmaningar för framtiden. Nätverkande och samarbetspartners kommer att bli av stor vikt. Vi väljer att även i den här årsberättelsen citera en del i motiveringen till Fredspriset:

” TanzAlings medlemmar arbetar med stort engagemang och har lyckats sprida kunskap och medvetenhet till många alingsåsare av olika åldrar. Föreningen verkar i en anda, som väl stämmer med Kristna Fredsrörelsens inriktning för fred med fredliga medel, arbete för demokrati och för mänskliga rättigheter. TanzAling bedriver ett tydligt fredsskapande arbete i såväl Tanzania som i Alingsås. Därför är föreningen TanzAling väl kvalificerad mottagare av Alingsås Fredspris 2015.”

Strax efter firande av Fredspris och summering i årsmöte tog förberedelser och planering för besök av våra favoritchaufförer Fred och Karim fart. De själva fick mycket arbete med att ordna med ledigheter, visum, pass och andra förberedelser för att resa norrut. De landade i Sverige den 20 maj och redan första kvällen hade vi överraskningsfest på Ragnehillsgatan där Freds och Karims vänner, som de mött vid otaliga resor de varit chaufförer för, en efter en droppade in och det blev stora kramen! Fred och Karims program var späckat de två veckor de besökte Sverige och de fick uppleva så många platser och möta så många människor. Här ett axplock: Välkomstfest, sightseeing i Alingsås, besök hos AHK, SM-finalsmatch i Gbg, Toyota, Borås Zoo, kyrkobesök m konfirmation, Hjälmared folkhögskola, Östlyckeskolan, Jonslunds skola, SFI, Rotary, Safari på Koberg slott, soptippen, Varbergs fästning, Liseberg, jazzkonserter, veteransbilsanläggning, mjölkbondgård och besök i många föreningsmedlemmars hem. Vid besöket anordnade föreningen ett vårmöte med matlagning, där Peter och Anki Lund och dottern Louise bidrog med berättelser och bilder från sin resa de gjort under vårvintern. Styrelsen riktar ett stort tack till alla som bidrog till att chaufförerna fick en alldeles formidabel upplevelse tills de reste hem den 3 juni.

Även i år genomförde AiDucatius en elevresa till Nzega där ytterligare elever från Norden och några av deras lärare fick möjlighet att besöka fadderskolor och ta del av vardagen i Nzega distriktet i hem och på skolor. I år var en tidigare volontär på Varberg home of Peace, William, reseledare.

Solcellsprojektet har fortgått under hela året. Bernadetha och Lyoba har koordinerat arbetet och i ett antal delprojekt har installationer gjorts på hus långt ute i byarna. Installationerna har föregåtts av ett researcharbete tillsammans med rektor och byråd i respektive by. De har tillsammans utsett vilka familjer som kvalificerat sig för att få en installation i sitt hus. Familjen ska ha små egna medel, ha ett par barn i övre skolåldern, som visar på god studieförmåga och stark motivation att studera. På så sätt har vi kunnat garantera en form av utbildningsresultat i det här tekniska projektet. På sikt önskar vi utveckla solcellsinstallationerna med vidhäftade studiecirkelinslag som kan bidra till att fler höjer sin bildningsnivå. En sådan studiecirkel skulle kunna ha ett innehåll som handlar om första hjälpen, HLR, hiv och mänskliga rättigheter. Allt eftersom installationerna gjorts har de ansvariga skaffat sig både erfarenhet och kompetens. Under året har vi förändrat installations-kitet som fått tekniska förbättringar genom lås och bättre batterikontroll. Bättre komponenter för laddning av mobiler ska införskaffas till kommande installationer. Under året har 18 installationer gjorts i fem etapper. Varje etapp har utvärderats och ska efter ett antal besiktigas och dokumenteras.

Under året har vi filat på idéer till hur hemsidan ska utformas och mer gjort den till en rullande blogg. Facebooksidan har också ett berättande och uppdateras om sådant som händer i föreningen och där annonserar vi också våra möten.

Under året har vi kunnat gå från förtvivlan till stor glädje över korgfamiljens barnbarn Margreth, dotter till Monica. För drygt ett år sedan när vi besökte familjen förstod vi att den nioåriga Margreth hade drabbats av stark hörselnedsättning, dövhet. Under våren ombesörjdes röntgen och bedömning av en specialist som tyvärr gav beskedet att hörseln inte går att rädda. Det gav oss startskottet till att tillsammans med våra lokala killar Lyoba och Margreths morbröder leta upp en lämplig skola i Tanzania. De hittade ganska snabbt en skola i Singida där Margreth bor på skolan och studerar tillsammans med andra hörselskadade barn sedan mars månad. När vi besökte henne i oktober hade hon bara på några få studiemånader utvecklats enormt i skrivning och räkning. Av hennes skrivböcker att döma hade hon i stort sett redan avverkat ett par årskurser. Väldigt roligt och inspirerande att se henne ”prata” med sina händer med kompisarna, skratta och leka på skolgården. Något mer glädjefyllt är kan knappast upplevas!

I september pågår förberedelsearbetet för fullt för etapp II i Mamaid-projektet, som ska genomföras under senare delen av 2015. I slutet av oktober åker Ann Söderstrand, Lisbeth och Pälle Alm till Nzega för att följa upp Mamaidinsatserna och också möta flera av de selected committes som intensivt arbetar med uppföljning och spridning av seminarieinnehållet. Under året har genomförandet av projekten ute i byarna tagit fart och totalt har sex byar ingått i den här omgången. Det har visat sig att genom att förankra projektet på tidigt stadium hos byrådet – de sanktionerar och stöttar projektet både innan, under och efter själva seminariedagen. Efter seminariedagen ger kvinnornas sig i kast med spridningsarbetet och har möjligheter att möta byinvånarna vid olika typer av sammankomster; bymöten, olika sociala sammanhang, kyrkor, skolor och andra sammanhang där naturliga grupper möts, och vi dessa tillfällen ges stora möjligheter att sprida deras nyvunna kunskaper kring hiv/aids och mänskliga rättigheter.

Metoden vi använder oss av i projektet möjliggör möten på ett enkelt sätt. Viktigaste området som projektet berör är: Prevention measures including the proper use of condoms and how to stop behaviors and customs that lead to spread of the disease. Vår koordinator Lyoba avslutar sin rapport så här:

” The project is successful because the popular women have managed to reach and spread the

knowledge to many people in their villages voluntarily.”

Under första halvåret planeras för en ny lokal för Nezias pizzeria. I juni månad hade ny lokal hyrts och hon körde igång. Den testades av Exploriusresan och fick gott betyg. Hilltop ligger tyvärr för långt från centrum för att få tillräcklig tillströmning av kunder, dricka står för merparten av försäljningen. Kundunderlaget visar sig vara för magert och kontraktet för lokalen förnyas inte under hösten. Hon kommer istället att satsa på cateringverksamhet vilket hon skapat en del kanaler för redan.

Under året har styrelsen gjort en sammanställning av insatser, utbildningar och certifikat för de studenter som vi stöttat med längre eller högre studier. Denna finns arkiverad hos sekreteraren.

Vid resan i oktober mötte vi Sylvester i Katesh där han numera tjänstgör och är bosatt. Vi fick en inblick i hans arbete som real estate valuer och förstod också att han tillsammans med några gamla skolkamrater från Puge secondary school startat en alumniförening som regelbundet besöker sin gamla skola och gärna vill göra något för skolans utveckling och status.  Vi imponeras!

En större gåva från en födelsedagsfest från en privatperson mottogs och beslutades användas till Mamaid-projektet. Elevrådet vid Östlyckeskolan beslutade att insamlingen Operation Tanzania skulle gå till elinstallation på Puge samt solcellsprojektet. Skolan personal gjorde en lärarrumsloppis och skickade med en större summa pengar till vårt matinsamlingsprojekt.

Vi har blivit en modern förening och överföringar till vårt bankkonto kan numera göras med Swish: 123 161 6804. Under året har föreningen varit publicerad i media vid följande tillfällen: Januari: AT ang Fredspriset, Alingsåskuriren ang Fredspriset.  Maj: AT gör ett reportage med Fred och Karim vid deras besök i Alingsås. Vi har hållit ett flertal föreläsningar om vårt föreningsarbete under året på bl a: Seniorkursen Hjälmared folkhögskola, Rotary och Maryds missionshus.

Ja, då lägger vi ännu ett år bakom oss. Nöjda, inspirerade och glada för att vi får tillhöra en förening som gör skillnad för många – kanske inte minst för oss själva!

Vintermöte och föreläsning!

22xKWdZZ

Både föreningens medlemmar och medlemmarnas vänner är välkomna till en kväll då vi får lyssna till Sam Manaberi, Årets sociala entreprenör 2015 och grundare till solenergibolaget Trine, som genom crowdinvesteringar skall föra samman kapital från enskilda individer i västvärlden och solenergiprojekt i utvecklingsländer.

Företaget fokuserar kraften på gräsrötterna, de många människor som vill känna att de kan förändra en annan persons liv, bara
genom att investera några tusenlappar.

Kvällen bjuder på ett intressant föredrag och trevligt fika.

Plats: Östlyckeskolan, ingång vid flaggstången.

Tid: 18.30.

Välkommen!

Anmälan senast fre 5 feb. till lisbeth@hjalmared.se eller par.alm@exploretours.se

Fred och Karim besökte Alingsås

”Våra” safarichaufförer Fred Muschendwa och Karim Kamadhxni Omary besökte Alingsås mellan 20 maj och 3 juni. De hade ett späckat program med bland annat besök på Borås djurpark, Liseberg, återvinningsstation, bondgård, Östlyckeskolan, handbollsfinalen i Scandinavium, gym och mycket annat.

Inte minst fick många föreningsmedlemmar som tidigare träffat Fred och Karim under sina resor i Tanzania möjligheten att umgås med dem, både i hemmen och på den stora föreningskvällen då vi lagade tanzanisk mat tillsammans.

Nu har Fred och Karim åkt hem. Tack alla som hjälpte till att göra deras besök så lyckat och tack framför allt till Fred och Karim!

 

 

 

TanzAling awarded Peace Prize of 2015

IMG_0452

2015 got a great start for TanzAling. In January TanzAling was awarded with

Alingsås Peace Prize for 2015. The prize is annual and given by the local branch of

The Christian Peace Movement.

The prize‐ceremony was held in Christinae Church Sunday 18th of January.

The prize was received by the boardmembers Lisbeth Alm, Pär Alm and Janne Bengtsson.

They expressed their thanks, told the audience about the background of TanzAling and about their experiences of working in Tanzania, after which Ingela Gillqvist and Henrik Marklund, also members of the board, gave some reflections of TanzAling.

The prize was well covered in local media. The newspaper Alingsas‐Kuriren printed the headline “Peacework in Tanzania” under a big photo of Pär Alm and his oldtime friend and basketmaker Shija Shija.

On two full pages inside the newspaper TanzAling was portrayed in an article that told about how the Alm family´s stay in Tazengwa led to the foundation of TanzAling, about various projects through the years, about the funding of the projects and about the big difference the work of TanzAling have had both for the people in the Nzega area and for the people from Alingsås.

The article was illustrated with plenty of photos from Tazengwa and other places in the Nzega area. Lisbeth Alm was quoted when she told about her reaction ti the prize:

 • I cried. The work we do is a kind of peacework. If a young person knows another young person from the other side of the world…against that person you will never go to war.

The paper AlingsåsTidning printed the motivation from the Christian Peace Movement. That TanzAling is awarded the prize

“because their members are working with great engagement and have succeeded in spreading knowledge and awareness to many people in Alingsås”.

 

The Peace Prize of Alingsås was founded in 1994 and has previously been given to, among others, local branches of The Red Cross and Amnesty International.

IMG_0454IMG_0453

Smakligt vårmöte med Fred och Karim

Föreningens vårmöte den 26 maj blev en helkväll med en härlig blandning av medlemmar, föreningsvänner och safarichaufförer.

Hedersgäster var Fred och Karim, våra duktiga chaufförer och guider från JM Tours. Många av er föreningsmedlemmar har rest i Tanzania med dem som chaufförer.

Under några veckor besöker Fred och Karim Sverige, och vårmötet blev en kväll då många fick chans att umgås med dem, samtidigt som vi tillsammans lagade mängder med afrikansk mat. Recept och bilder konner att finnas här på hemsidan.

Dessutom berättade familjen Lund, som nyligen gjort sin första resa till Tanzania, om resan och visade bilder från sina upplevelser.

Till alla som var med och gjorde kvällen så rolig säger vi asante sana!

Årsmöte med föreläsning och smörgåstårta

483231_10151023306482371_722885248_nIMG_3730

Cirka 25 personer kom till vårt årsmöte som hölls i Östlyckeskolan den 17 mars. Mötet leddes med säker hand av Jan Marklund. Till föreningens ordförande återvaldes Pär Alm och föreningens styrelse består nu av:

Janne Bengtsson, Lennart Mattsson, Ingela Gillqvist, Anders Jonsson, Johanna Magnusson och Lisbeth Alm. Ständigt adjungerad är Henrik Marklund.

Mötet kunde notera att föreningen har bra snurr på projekt och genomförande just nu – tillgångarna används.

Mamaidprojektet som handlar om hiv/aidsförebyggande arbete och vattenförsörjning är föreningens aktuella huvudprojekt.

För att fira föreningens 12 år men främst utnämningen som 2015 års mottagare av Alingsås lokala kristna Fredspris inmundigades en härlig smörgåstårta.

Sedan följde en föreläsning med berättelser, bilder och information från Gambiaföreningen som företräddes av Monica Fagerberg, Anna Nilsson och Kirsten Koefoed.

 

792360_554785201207510_1576337750_o218617_1519697172195_5857467_o

Hjälp från Östlyckeskolans personal

Inför höstens styrelseresa till Nzega hade personalen på Östlyckeskolan anordnat loppis med diverse prylar. Många skänkte även pengar för att vi i Nzega skulle ge hjälp till behövande. Totalt inbringade detta 8270 kr!

Väl på plats hjälpte oss Paulo med att köpa in majs och bönor och fördela till 50 familjer i byn. Hit gick det mesta av pengarna. Paulo fick också lite ersättning som tack för hjälpen.

Hjälp från Östlyckeskolans personal, Janne dec 2014Hjälp från Östlyckeskolans personal, Janne dec 2014

 

Kidando, mannen med elefantsjukan, fick en ny madrass att sova på. Den gamla var mest skumgummismulor, vilket han visade oss vid en av våra morgonpromenader.

Mohoja som oturligt nog blivit av med virket till tak till nya huset, fick nu nytt virke och hjälp av Simone med snickeriet och att lägga på plåttaket. Det är klart nu och blev jättefint.

 

Hjälp från Östlyckeskolans personal, Janne dec 2014Hjälp från Östlyckeskolans personal, Janne dec 2014

Eva och Eliza, som hjälper oss med matlagning, fick skolavgifterna för sina barn betalda. Charles, som brukar hjälpa

Paulo, fick också hjälp med skolavgifter för ett av sina barn.

Hjälp från Östlyckeskolans personal, Janne dec 2014

Ett stort tack från föreningen till Östlyckeskolan för ert fantastiska engagemang!

TanzAling mottagare av Alingsås Fredspris 2015!

 

kristine kristingela

 

2015 kunde knappast börjat bättre för TanzAling. I januari utsågs TanzAling till mottagare av Alingsås Fredspris 2015. Priset delas ut varje år av Kristna Fredsrörelsens lokalavdelning i Alingsås.

Själva priset delades ut vid en högtidlig och varm ceremoni i Christinae kyrka söndag 18 januari. Det togs emot av styrelsens Lisbeth Alm, Pär Alm och Janne Bengtsson som tackade och berättade om föreningens bakgrund. Dessutom fick styrelseledamöterna Ingela Gillqvist och Henrik Marklund ge varsin glimt från sitt engagemang i föreningen.

Utmärkelsen uppmärksammades stort i lokala medier. Både Alingsås Tidnings och Alingsås-Kurirens förstasidor dominerades av föreningen.

Alingsås-Kuriren hade rubriken Fredsarbete i Tanzania på förstasidan under en stor bild föreställande föreningens Pär Alm och korgfamiljens Shija Shija. På ett helt uppslag inne i tidningen tecknades et porträtt av föreningens arbete genom åren, illustrerat med rikligt med bilder. Artikeln berättar om hur Pär och Lisbeths Alms arbete i Nzega ledde till att föreningen startade, olika projekt som drivits genom åren, om hur finansieringen går till och inte minst om den betydelse som föreningens arbete har konkret för människorna i Nzega liksom för alla de alingsåsare som besökt områden genom åren. Artikeln avslutas med ett citat av Lisbeth apropå att föreningen tilldelats Alingsås Fredspris:

 • Jag grät när jag fick veta det. Det är ju en form av fredarbete som vi gör. Om en ungdom känner en person på andra sidan jordklotet… mot den personen kommer man aldrig att skapa krig.

Alingsås Tidning återgav Kristna freds motivering till utmärkelsen; att föreningen får priset ” för att deras medlemmar arbetar med stort engagemang och har lyckats sprida kunskap och medvetenhet till många alingsåsare. Kristna fredsrörelsen framhåller att Tanz-Aling verkar i en anda som stämmer väl överens med Kristina fredsrörelsens arbete för fred, demokrati och för mänskliga rättigheter”.

Kristna Fredsrörelsen vill med fredliga medelverka för fred, demokrati och mänskliga rättigheter.

I sin motivering skriver Kristna Freds:

Föreningen TanzAling har sedan den bildades i mars 2003 verkat för fred genom att skapa internationellt goda relationer och byggt vänskap mellan människor av olika åldrar, trots stort avstånd mellan Alingsås och Tanzania. Detta har skett genom arbete med framför allt ”Secondary Schools” i den centrala delen av Tanzania omkring orten Nzega.

Genom sitt arbete har Tanzaling:

 • engagerat många elever i ett flertal skolor i Alingsås för insamling av pengar till skolbyggnationer, ekonomisk hjälp till elever och anskaffning av material till studier och fritid.
 • etablerat 3 vänskolor i Nzega med relationer till skolor i Alingsås.
 • möjliggjort besök i vänskolorna för elever och lärare från Alingsås, liksom motsvarande besök i Alingsås från Tanzania. Därigenom har goda relationer och förståelse skapats mellan människor från skilda kulturer och med olika livsbetingelser.
 • kunnat ge direkt hjälp till familjer, med brist på nödvändiga basvaror.
 • borrat och grävt ett antal brunnar.
 • tillsammans med Rotary i Alingsås har man också byggt en vattentank på en skola.
 • undervisat om studiecirklar och fackligt arbete bland lärare och föräldrar.
 • med stöd av SIDA genomfört ett omfattande informationsprogram bland elever, föräldrar och lärare om skydd mot och effekter av AIDS.
 • nu inlett en satsning på solcellsel, för avlägsna mindre boplatser och byar.

TanzAlings medlemmar arbetar med stort engagemang och har lyckats sprida kunskap och medvetenhet till många alingsåsare i olika åldrar. Föreningen verkar i en anda, som väl stämmer med Kristna Fredsrörelsens inriktning för fred med fredliga medel, arbete för demokrati och för mänskliga rättigheter. TanzAling bedriver ett tydligt fredsskapande arbete i såväl Tanzania som i Alingsås. Därför är föreningen TanzAling väl kvalificerad mottagare av Alingsås Fredspris 2015.

TanzAlings Facebook-sida skrev styrelens Lisbeth Alm efter prisutdelningen:

” Vi känner oss stolta, tacksamma, glada, överväldigade, firade, uppskattade, lovordade, välciterade, presenterade, centrerade och publika efter kvällens utdelande av priset till vår förening. Samtidigt känner vi oss små på jorden, ödmjuka inför komplicerade uppdrag och som droppar i havet. Tack ALLA som deltog i den fina gudstjänsten. Och TACK till Kristna Freds som valt oss som en del i skaran av fredspristagare.
Snart är det vardag igen och det härliga föreningsarbetet fortsätter med styrelsemöte på tisdag. Halleluja moment!”

Alingsås Fredspris har delats ut sedan 1994. Tidigare pristagare är:

1994 Birgitta Tenfält, Röda Korset. Invandrararbete i Alingsås.

1995 Vänort i U-land – Gambiagruppen.

1996 Vinden fyndmarknad, numera Vinden Second Hand.

1997 Ekobutiken Planeten.

1998 Inge Serneke, Amnesty International.

2000 Stödgruppen för flyktingar Viveka Nordström.

2001 Lena Klevenås, Alingsås.

2003 Ulla Åmand, Sverige-Nicaraguaföreningen.

2004 Sven-Erik Johansson, Sollebrunn, biståndsarbetare Nordkorea.

2005 Viktor Glantz, Föreningen Noll-rasism.

2006 Friends (antimobbingrörelse), Gustav Adolfsskolan i Alingsås.

2007 Runo Bergström, Vårgårda, för fredsarbete för FN, Life and Peace i Kongo Brazzaville.

2008 Alströmers gymnasieklass SPSP2 i Alingsås.

2009 Politikerna Marianne Andersson,Vårgårda, och Anita Brodén, Sollebrunn.

2010 Ulrika Andersson, Alingsås.

2011 Joseanne Bolenge, Kamparås Loo, och Birgitta Andersson, Alingsås, för Kvinnors kamp i Kongo Kinshasa.

2012 Bertil Carlsson, pastor i Alingsås Missionskyrka.

2014 Margareta Andreasson, kyrkomusiker i Alingsås.

 

Läs om oss i AlingsåsKuriren!

 

10-årsjubileum och besök från Tanzania

Tack alla Tanzalingvänner som kom och gjorde vår jubielumsfest så rolig och minnesvärd! Mingel, återseenden, matlagning, allsång, underhållning, bilder, foton och målningar och glada skratt. Härliga människor har mycket gemensamt och vi är så glada att den här kvällen blev möjlig. Det beror på alla er som tog er tid och valde att träffas för att dela den glädje vi känner över att ha mött Tanzania och varandra!

 

??????????????????????????????? IMG_1545 IMG_1548