Välkommen till Tanzaling!

Tanzaling är en vänförening mellan Tanzania och Alingsås. Vi är verksamma främst i Nzega-regionen i västra Tanzania, där vi sedan flera år har tre vänskolor, ett stort antal fadderelever, driver ett solcellsprojekt som sett till att över trettio familjer har fått tillgång till belysning kvällstid, genomför ett informationsprojekt för främst kvinnor om HIV och aids och mycket annat!

Du kan läsa mer om vår verksamhet under Kategorier i spalten till vänster.

Tanzaling verkar för hjälp till självhjälp. Vi är ingen stor förening men vi tror att det går att göra skillnad på flera olika nivåer. Alla medel som kommer till vår förening går vidare till människorna i Nega-området direkt, utan mellanhänder.

Föreningen har funnits i över tio år och engagerat hundratals människor i både Alingsås och Tanzania. 2015 belönades Tanzaling med Kristna Freds Alingsåsavdelnings fredspris för vår verksamhet.

Du som också vill vara med i ett givande och meningsfullt utbyte mellan Alingsås och Tanzania är hjärtligt välkommen!