Kategoriarkiv: Våra vänskolor

Brunnar

Så glada vi var när brunnen på skolan i Kili stod färdig för tre år sedan och fungerade så bra. Vattnet var också av bra kvalitet. Skolans rektor såg till att också bybor kunde hämta vatten där. Lika besvikna och ledsna blir vi när vi får höra att pumpen till brunnen är stulen och pumpröret igenfyllt och förstört.

brunnar1

Vi får höra av rektorn på Kili att olika hjälporganisationer i området har blivit av med ca 100 pumpar! Hur kan man fördärva något så värdefullt för så många i ett område där det innebär så mycket arbete att få tag på vatten? Vår brunnsbyggare Simone har påbörjat restaureringen av brunnen inför regnperioden. Hela brunnshålet har grävts upp och stensatts. Detta är snart klart.

brunnar3

Vi frångår alltså vår tidigare modell med ett pumprör av plast. Sedan ska ett nytt fundament gjutas och ny pump monteras. Ovanpå detta ska ett litet hus muras. Pumprummet ska förses med en järngrind och ett järngaller som takfönster. Grinden kommer att vara öppen dagtid för skolan och bybor men låst under dygnets mörka timmar. Rektor ansvarar för detta. Vi hoppas detta ska fungera och att brunnen och pumpen får vara i fred. Om detta visar sig vara en bra lösning ska vi göra likadant med vår brunn i Isagenhe som också drabbats av stöld. Där fungerade brunnen också jättebra och hade ett vatten av mycket god kvalitet. Vi får ompröva vår satsning på brunnar om detta inte fungerar. Att ställa upp vattentankar av plast för insamling av vatten från taken på skolbyggnader kanske blir billigare och säkrare att hantera.

Våra vänskolor: Bulunde, Kili och Puge.

Vi besökte naturligtvis våra vänskolor för att se hur arbetet går och för att besöka våra fadderelever. Första besöket blev Bulunde. Vid tidigare besök har man ofta blivit besviken då det varit dålig ordning och ibland en tråkig attityd hos eleverna. Så var inte fallet nu. Det var överlag bättre ordning och trevligare. Jätteroligt Nye rektorn, Phares Shadrack hälsade oss välkomna och berättade om nyheter på skolan och hur de använt de pengar,ca 13000 SEK Östlyckeskolans elever samlat in. De hade köpt en hel del böcker och lab. matriel. En ökad lärartäthet och ny ledning tror vi betyder
mycket för skolan.

vänskolor2 vänskolor3 vänskolor4

Nästa skolbesök blev Kili. Rektor Eston Katirige tog emot oss som vanligt och redogjorde för skolans nuläge. Även här har lärartätheten ökat och man har också en amerikansk lärarvolontär för närvarande på skolan. Det återstår lite av renoveringen av biblioteket och här ska de 13000 SEK användas till inköp av studielitteratur. Elen är fortfarande inte inkopplad men vi hoppas efter samtal med skolchefen i Nzega att så ska ske ganska snart. Simone ska laga kranen till vattentanken och ersätta den stulna pumpen. Läs mer om detta under rubriken ”Brunnar”. Skolan hoppas nästa läsår också komma igång med undervisning för form 5 och 6.

vänskolor10 vänskolor11 vänskolor12

 

Puge blev vårt sista skolbesök. Ny rektor är Joseph Musyani. Han har tidigare arbetat flera år som lärare på skolan och är väl insatt i vad vår förening hjälpt till med och förbättrat på skolan. Nu är man fler lärare än förut men man vill se fler no- ,matte- och engelsklärare i kollegiet. Mr Musyani är väldigt engagerad och vetgirig och man känner att han vill göra mycket med skolan för att utveckla den. Vi lovar undersöka möjligheten att installera elektricitet som på Kili. Man har köpt in mycket lab.matriel för pengarna från Östlyckeskolans elever. Vi visas runt och förfasas hur man förvarar kemikalier tillsammans som absolut ska vara åtskilda. Vissa är inte heller märkta med innehåll. Lisbeth och Janne påpekar detta och man lovar omedelbar förändring. Vi vill också att man ser till att stänga ute alla fladdermöss från boardingbyggnaden.

vänskolor13 vänskolor14 vänskolor15