Alla inlägg av Henrik Marklund

”Du vill ju åka till Afrika”

Föga anade jag, Ingela, hösten 2007 hur den resa vi planerade i februari året därpå skulle förändra mitt liv. Jag hade länge haft en dröm om Afrika, kanske något idylliserad, om att vinna en massa pengar, leta upp en by i Afrika där jag skulle förse kvinnorna med utsäde och dessutom låta ordna en brunn åt byn. Längre hade jag inte tänkt, bara att det skulle vara ”min” by, dit jag åkte med jämna mellanrum och hjälpte till.

En dag kom min man Krister hem med ett prospekt om en resa till Tanzania med Pär Alm. ”Du vill ju åka till Afrika!” Vi läste och tog reda på mera och det kändes så bra. Framför allt att få göra många olika saker i landet. Från att besöka nationalparkerna Serengeti och Ngorogoro, namn som klingade så exotiskt, till att bo en vecka i Nzega, en stad i det inre av Tanzania, och slutligen tillbringa några dagar på sagoön Zanzibar.

Vi förberedde oss noga med vaccinationer och reseträffar. Egentligen var jag livrädd för alla otäcka djur och insekter som jag anade fanns. Vem visste vad vi skulle stöta på? Men det var bara att tänka bort för jag ville så gärna dit.

Vi for iväg och tittade på vilda djur i parkerna, besökte människor och tittade till våra fadderskolor och andra projekt i Nzega samt avslutade på Zanzibar, vilket överträffade alla mina förväntningar.

Vi kunde inte låta bli att åka med även i februari 2009 för det var något som drog. Svårt att förklara vad men Tanzania födde en längtan hos mig, en längtan som fortfarande finns kvar. Får jag bara åka till Nzega lite då och då så är allt bra.

Nu har jag varit i Nzega fem gånger. Jag har varit hos folk i deras hem, besökt våra fadderskolor och träffat fadderelever, vårt kanske viktigaste projekt i området. Jag har tittat på brunnar som vi låtit gräva och framför allt har jag varit med om att hösten 2014 dra igång ett nytt projekt, Mamaid, som informerar kvinnor ute i byarna om hiv/aids och mänskliga rättigheter, med mera.

Och nu; jag har i Christine kyrka tillsammans med andra i föreningen tagit emot ett fredspris till TanzAling.

Vem kunde tro att en dröm om Afrika skulle leda till arbete i en förening som bland annat satsar på just vatten och ett bättre liv för kvinnor och barn. Och vem kunde tro att ett starkt inslag i mitt liv numera är arbetet i föreningen. Jag som aldrig har varit föreningsmänniska! Det kallar jag en förändring!

Och sedan få fredspris för det ihop med minst femtio andra människor.

Ingela

Hjälp från Östlyckeskolans personal

Inför höstens styrelseresa till Nzega hade personalen på Östlyckeskolan anordnat loppis med diverse prylar. Många skänkte även pengar för att vi i Nzega skulle ge hjälp till behövande. Totalt inbringade detta 8270 kr!

Väl på plats hjälpte oss Paulo med att köpa in majs och bönor och fördela till 50 familjer i byn. Hit gick det mesta av pengarna. Paulo fick också lite ersättning som tack för hjälpen.

Hjälp från Östlyckeskolans personal, Janne dec 2014Hjälp från Östlyckeskolans personal, Janne dec 2014

 

Kidando, mannen med elefantsjukan, fick en ny madrass att sova på. Den gamla var mest skumgummismulor, vilket han visade oss vid en av våra morgonpromenader.

Mohoja som oturligt nog blivit av med virket till tak till nya huset, fick nu nytt virke och hjälp av Simone med snickeriet och att lägga på plåttaket. Det är klart nu och blev jättefint.

 

Hjälp från Östlyckeskolans personal, Janne dec 2014Hjälp från Östlyckeskolans personal, Janne dec 2014

Eva och Eliza, som hjälper oss med matlagning, fick skolavgifterna för sina barn betalda. Charles, som brukar hjälpa

Paulo, fick också hjälp med skolavgifter för ett av sina barn.

Hjälp från Östlyckeskolans personal, Janne dec 2014

Ett stort tack från föreningen till Östlyckeskolan för ert fantastiska engagemang!

Afrikaresa – ett lagbygge!

En gammal lagbyggares funderingar kring Tanzalingstyrelsens Nzegaresa.

Styrelsearbete i gängse mening innebär mestadels kvällssittning i hemmiljö. Man diskuterar och ventilerar angelägna frågor, fattar beslut, klarar ut ansvarsfördelningen m.m. Och så fikar man naturligtvis. Trevligt och bra på alla sätt och vis!

Jag hade förmånen att få följa med på styrelsens Tanzaniaresa i november. (Jag ingår ju trots allt i föreningens valberedning.) Som vanligt var det helt underbart – upplevelser, vardagsliv, människor och spännande livsöden. Lägg därtill vistelsen i nationalparken Tarangire och dess fantastiska djurliv.

Med lite distans till resan så känner jag, helt överraskande, att det som dröjer kvar kanske ändå är känslan av att ingå i ett lag, ett gäng med ett viktigt mål för ögonen. För en sporttok som jag är det något ytterst välbekant. Man sätter upp ett mål, skapar yttre förutsättningar (ledare, material m.m.). Sedan sätter man igång att jobba! Alla gör det man är bra på, man stöttar varandra och visar respekt.

På denna resa hände allt detta! Uppdragen var hur många som helst – skol- och familjebesök, besiktning av brunnsprojekt, Mamaiduppföljning, planering av kommande solpanelsprojekt m.m. Många timmar på resande fot och oceaner av tid att diskutera, berätta och lära känna. Morgonvandringar i det otroligt vackra landskapet med mangoträden fulla av mogna frukter. Gemensamma måltider utomhus vid poolen i Tazengwa samt inte minst de kvällsavslutande reflektionerna vid runda bordet. Och avslutningen i ’scouttälten’ bland de vilda djuren i Tarangire – spännande och ytterst annorlunda! För mig blev detta ett lagbyggande av bästa sort! Ett enda stort styrelsemöte i två hela veckor. På ort och ställe dessutom. Känslan var att människorna i styrelsen blev tydligare, man lärde känna nya sidor av varandra och vi hade kul.

Ett vinnande lagbygge alltså!

Byggare Bob alias Krister Nääs

TanzAling mottagare av Alingsås Fredspris 2015!

 

kristine kristingela

 

2015 kunde knappast börjat bättre för TanzAling. I januari utsågs TanzAling till mottagare av Alingsås Fredspris 2015. Priset delas ut varje år av Kristna Fredsrörelsens lokalavdelning i Alingsås.

Själva priset delades ut vid en högtidlig och varm ceremoni i Christinae kyrka söndag 18 januari. Det togs emot av styrelsens Lisbeth Alm, Pär Alm och Janne Bengtsson som tackade och berättade om föreningens bakgrund. Dessutom fick styrelseledamöterna Ingela Gillqvist och Henrik Marklund ge varsin glimt från sitt engagemang i föreningen.

Utmärkelsen uppmärksammades stort i lokala medier. Både Alingsås Tidnings och Alingsås-Kurirens förstasidor dominerades av föreningen.

Alingsås-Kuriren hade rubriken Fredsarbete i Tanzania på förstasidan under en stor bild föreställande föreningens Pär Alm och korgfamiljens Shija Shija. På ett helt uppslag inne i tidningen tecknades et porträtt av föreningens arbete genom åren, illustrerat med rikligt med bilder. Artikeln berättar om hur Pär och Lisbeths Alms arbete i Nzega ledde till att föreningen startade, olika projekt som drivits genom åren, om hur finansieringen går till och inte minst om den betydelse som föreningens arbete har konkret för människorna i Nzega liksom för alla de alingsåsare som besökt områden genom åren. Artikeln avslutas med ett citat av Lisbeth apropå att föreningen tilldelats Alingsås Fredspris:

 • Jag grät när jag fick veta det. Det är ju en form av fredarbete som vi gör. Om en ungdom känner en person på andra sidan jordklotet… mot den personen kommer man aldrig att skapa krig.

Alingsås Tidning återgav Kristna freds motivering till utmärkelsen; att föreningen får priset ” för att deras medlemmar arbetar med stort engagemang och har lyckats sprida kunskap och medvetenhet till många alingsåsare. Kristna fredsrörelsen framhåller att Tanz-Aling verkar i en anda som stämmer väl överens med Kristina fredsrörelsens arbete för fred, demokrati och för mänskliga rättigheter”.

Kristna Fredsrörelsen vill med fredliga medelverka för fred, demokrati och mänskliga rättigheter.

I sin motivering skriver Kristna Freds:

Föreningen TanzAling har sedan den bildades i mars 2003 verkat för fred genom att skapa internationellt goda relationer och byggt vänskap mellan människor av olika åldrar, trots stort avstånd mellan Alingsås och Tanzania. Detta har skett genom arbete med framför allt ”Secondary Schools” i den centrala delen av Tanzania omkring orten Nzega.

Genom sitt arbete har Tanzaling:

 • engagerat många elever i ett flertal skolor i Alingsås för insamling av pengar till skolbyggnationer, ekonomisk hjälp till elever och anskaffning av material till studier och fritid.
 • etablerat 3 vänskolor i Nzega med relationer till skolor i Alingsås.
 • möjliggjort besök i vänskolorna för elever och lärare från Alingsås, liksom motsvarande besök i Alingsås från Tanzania. Därigenom har goda relationer och förståelse skapats mellan människor från skilda kulturer och med olika livsbetingelser.
 • kunnat ge direkt hjälp till familjer, med brist på nödvändiga basvaror.
 • borrat och grävt ett antal brunnar.
 • tillsammans med Rotary i Alingsås har man också byggt en vattentank på en skola.
 • undervisat om studiecirklar och fackligt arbete bland lärare och föräldrar.
 • med stöd av SIDA genomfört ett omfattande informationsprogram bland elever, föräldrar och lärare om skydd mot och effekter av AIDS.
 • nu inlett en satsning på solcellsel, för avlägsna mindre boplatser och byar.

TanzAlings medlemmar arbetar med stort engagemang och har lyckats sprida kunskap och medvetenhet till många alingsåsare i olika åldrar. Föreningen verkar i en anda, som väl stämmer med Kristna Fredsrörelsens inriktning för fred med fredliga medel, arbete för demokrati och för mänskliga rättigheter. TanzAling bedriver ett tydligt fredsskapande arbete i såväl Tanzania som i Alingsås. Därför är föreningen TanzAling väl kvalificerad mottagare av Alingsås Fredspris 2015.

TanzAlings Facebook-sida skrev styrelens Lisbeth Alm efter prisutdelningen:

” Vi känner oss stolta, tacksamma, glada, överväldigade, firade, uppskattade, lovordade, välciterade, presenterade, centrerade och publika efter kvällens utdelande av priset till vår förening. Samtidigt känner vi oss små på jorden, ödmjuka inför komplicerade uppdrag och som droppar i havet. Tack ALLA som deltog i den fina gudstjänsten. Och TACK till Kristna Freds som valt oss som en del i skaran av fredspristagare.
Snart är det vardag igen och det härliga föreningsarbetet fortsätter med styrelsemöte på tisdag. Halleluja moment!”

Alingsås Fredspris har delats ut sedan 1994. Tidigare pristagare är:

1994 Birgitta Tenfält, Röda Korset. Invandrararbete i Alingsås.

1995 Vänort i U-land – Gambiagruppen.

1996 Vinden fyndmarknad, numera Vinden Second Hand.

1997 Ekobutiken Planeten.

1998 Inge Serneke, Amnesty International.

2000 Stödgruppen för flyktingar Viveka Nordström.

2001 Lena Klevenås, Alingsås.

2003 Ulla Åmand, Sverige-Nicaraguaföreningen.

2004 Sven-Erik Johansson, Sollebrunn, biståndsarbetare Nordkorea.

2005 Viktor Glantz, Föreningen Noll-rasism.

2006 Friends (antimobbingrörelse), Gustav Adolfsskolan i Alingsås.

2007 Runo Bergström, Vårgårda, för fredsarbete för FN, Life and Peace i Kongo Brazzaville.

2008 Alströmers gymnasieklass SPSP2 i Alingsås.

2009 Politikerna Marianne Andersson,Vårgårda, och Anita Brodén, Sollebrunn.

2010 Ulrika Andersson, Alingsås.

2011 Joseanne Bolenge, Kamparås Loo, och Birgitta Andersson, Alingsås, för Kvinnors kamp i Kongo Kinshasa.

2012 Bertil Carlsson, pastor i Alingsås Missionskyrka.

2014 Margareta Andreasson, kyrkomusiker i Alingsås.

 

Läs om oss i AlingsåsKuriren!

 

Solceller sprider kunskap i mörkret

Tänk att kunna läsa läxan på kvällen när det är mörkt. Vilken självklarhet detta är för oss, där ett elavbrott över en timme blir en nyhet på TV.

Med ett solcellspaket från TanzAling blir detta möjligt även i ett avlägset hus i Tanzania. Vårt paket ger tre lampor inomhus och en lampa ute. Man kan också ladda mobilen. Då slipper man gå flera kilometer för att göra det.

Utbildning är en viktig grundsten i en människas utveckling och här ger vi nu möjligheter till ungdomar att skapa sig en bra framtid. Visst är det spännande att se modern teknik på ett grästak byggt med flera hundra år gammal teknik.

Det är roligt att se hur utvecklingen går framåt i Tanzania och med vårt projekt hjälper vi till. Du kan också hjälpa till med att stötta vårt solcellsprojekt. Sätt in en slant på bankgiro 449-8077 och märk ”solcell” så går det oavkortat till solceller och kunskap i Tanzania.

Lennart M

Brunnar

Så glada vi var när brunnen på skolan i Kili stod färdig för tre år sedan och fungerade så bra. Vattnet var också av bra kvalitet. Skolans rektor såg till att också bybor kunde hämta vatten där. Lika besvikna och ledsna blir vi när vi får höra att pumpen till brunnen är stulen och pumpröret igenfyllt och förstört.

brunnar1

Vi får höra av rektorn på Kili att olika hjälporganisationer i området har blivit av med ca 100 pumpar! Hur kan man fördärva något så värdefullt för så många i ett område där det innebär så mycket arbete att få tag på vatten? Vår brunnsbyggare Simone har påbörjat restaureringen av brunnen inför regnperioden. Hela brunnshålet har grävts upp och stensatts. Detta är snart klart.

brunnar3

Vi frångår alltså vår tidigare modell med ett pumprör av plast. Sedan ska ett nytt fundament gjutas och ny pump monteras. Ovanpå detta ska ett litet hus muras. Pumprummet ska förses med en järngrind och ett järngaller som takfönster. Grinden kommer att vara öppen dagtid för skolan och bybor men låst under dygnets mörka timmar. Rektor ansvarar för detta. Vi hoppas detta ska fungera och att brunnen och pumpen får vara i fred. Om detta visar sig vara en bra lösning ska vi göra likadant med vår brunn i Isagenhe som också drabbats av stöld. Där fungerade brunnen också jättebra och hade ett vatten av mycket god kvalitet. Vi får ompröva vår satsning på brunnar om detta inte fungerar. Att ställa upp vattentankar av plast för insamling av vatten från taken på skolbyggnader kanske blir billigare och säkrare att hantera.

Våra vänskolor: Bulunde, Kili och Puge.

Vi besökte naturligtvis våra vänskolor för att se hur arbetet går och för att besöka våra fadderelever. Första besöket blev Bulunde. Vid tidigare besök har man ofta blivit besviken då det varit dålig ordning och ibland en tråkig attityd hos eleverna. Så var inte fallet nu. Det var överlag bättre ordning och trevligare. Jätteroligt Nye rektorn, Phares Shadrack hälsade oss välkomna och berättade om nyheter på skolan och hur de använt de pengar,ca 13000 SEK Östlyckeskolans elever samlat in. De hade köpt en hel del böcker och lab. matriel. En ökad lärartäthet och ny ledning tror vi betyder
mycket för skolan.

vänskolor2 vänskolor3 vänskolor4

Nästa skolbesök blev Kili. Rektor Eston Katirige tog emot oss som vanligt och redogjorde för skolans nuläge. Även här har lärartätheten ökat och man har också en amerikansk lärarvolontär för närvarande på skolan. Det återstår lite av renoveringen av biblioteket och här ska de 13000 SEK användas till inköp av studielitteratur. Elen är fortfarande inte inkopplad men vi hoppas efter samtal med skolchefen i Nzega att så ska ske ganska snart. Simone ska laga kranen till vattentanken och ersätta den stulna pumpen. Läs mer om detta under rubriken ”Brunnar”. Skolan hoppas nästa läsår också komma igång med undervisning för form 5 och 6.

vänskolor10 vänskolor11 vänskolor12

 

Puge blev vårt sista skolbesök. Ny rektor är Joseph Musyani. Han har tidigare arbetat flera år som lärare på skolan och är väl insatt i vad vår förening hjälpt till med och förbättrat på skolan. Nu är man fler lärare än förut men man vill se fler no- ,matte- och engelsklärare i kollegiet. Mr Musyani är väldigt engagerad och vetgirig och man känner att han vill göra mycket med skolan för att utveckla den. Vi lovar undersöka möjligheten att installera elektricitet som på Kili. Man har köpt in mycket lab.matriel för pengarna från Östlyckeskolans elever. Vi visas runt och förfasas hur man förvarar kemikalier tillsammans som absolut ska vara åtskilda. Vissa är inte heller märkta med innehåll. Lisbeth och Janne påpekar detta och man lovar omedelbar förändring. Vi vill också att man ser till att stänga ute alla fladdermöss från boardingbyggnaden.

vänskolor13 vänskolor14 vänskolor15

Rapport från en resa som styrelsen gjorde till Nzega i november 2014

Sju medlemmar ur TanzAlings styrelse, Pär och Lisbeth Alm, Lennart Mattson, Janne Bengtsson, Anders Jonsson, Ingela Gillqvist samt valberedningens Krister Nääs, gjorde en oförglömlig resa till Nzega.
Start en tidig morgon från Landvetter den 30 oktober och framme på hotellet i Arusha vid tiotiden på kvällen. Kort natt och sedan var JM Tours på plats igen på morgonen med en bil.

Vi passade på att köpa en mängd snygga tyger till kassar och sedan var vi på väg mot vårt mål. Lunch i Babati på hotellet vi bott på i april 2013. Där väntade en överraskning; volontären Anna, som många har träffat i Nzega tidigare.

Inte mycket hände på vägen utan vi kom fram vid åttatiden på kvällen till en god måltid som Eva och Elisa hade gjort i ordning. Det var varmt och varmare skulle det bli. Torrt, men det hade ändå kommit enstaka regnskurar. Regnperioden var på väg.

 

Underbart att vakna nästa morgon till de vanliga ljuden. Bland annat Hadadafåglarna som skrek gällt, som vildvittrorna i Ronja Rövardotter. Nån påstod att Astrid Lindgren hade inspirerats av dessa högljudda fåglar till det lätet. Morgonpromenad runt i området under kraftledningen och frukost med massor av frukt och annat gott. Sedan var det slut på lugnet. Arbetet började. Eller utforskandet, om man så vill.

 

Vi var på getmarknaden och somliga åt getsoppa; Bernadetha var med oss och hon drog med sig de djärvaste, Janne och Lisbeth, att pröva denna delikatess. Andra köpte fina rep men brydde sig inte om att ropa in en get.

In till stan och marknaden. Det var tyger som skulle väljas ut och telefonkort som skulle köpas, pallar som skulle beställas och frukt inköpas. Träffpunkt Dianas, i vanlig ordning. Och den första Tangawizin! Dessutom är alla som kommer utifrån nu tvungna att registrera sig vid Immigration Office. Så det hjälpte oss vår chaufför Freddie med.

Vi hann med en kvart vid poolen innan det var dags att testa Nezias Pizzeria. Hon hade gjort massor av pizza av olika sorter. Alla goda och vackra att se på. Tillbaka till Tazengwa och nu cykeltur till Mhoja. Det var ju väldigt torrt i markerna så ganska lättcyklat. Vi tittade på hans marker och traktens alla barn beskådade oss i sin tur. Tillbaka i lätt regn och så var det middag hos Pendo. Gott som vanligt!

Efter denna första innehållsrika dag satte vi oss vid det stora runda bordet vid poolen, något som blev en trevlig vana när vi hade varit ute, och gick igenom vad som hade hänt och vad som skulle göras framöver.

 

Söndag morgon nalkades med cykeltur för en del och promenad för andra. Kyrkan väntade men vi var en för liten kör för att sjunga så vi bara njöt av de andras framträdanden. På detta väntade ett härligt kyrkkaffe vid poolen och ett och annat dopp. Folk kom och hälsade på och nya möten planerades. Lunch på plats och därefter en kort sväng till Esta med de nya tygerna.

På kvällen var vi bjudna till Isaack och hans familj. Vi var spända på att se hans nya hus, vilket Lisbeth och Ingela hade besökt i mörkret 2013. Vi passade på att gå igenom veckans arbete och kollade upp att allt var ordnat, för redan nästa morgon skulle vi köra igång våra officiella besök. Väl hemma igen fortsatte vi planera för veckan vid vårt bord ute. En härligt varm kväll med stormbyar.

 

Till DEO nästa morgon, men han var iväg och fixade för de nationella prov som hölls över hela landet för årskurs två. Vi träffade DED och förankrade våra planer och projekt. Ett kort möte med dr Gwambaye på en vårdcentral där han hade preventivmedelsrådgivning åt ett 30-tal kvinnor.

Några av oss var på Bulunde Secondary School och träffade våra fadderelever. Stämningen på skolan var positiv med en ny engagerad rektor och många fler lärare. Det fanns fler böcker till eleverna och rent allmänt hade skolan fått ett uppsving. Där försiggick nationella prov med en vakt utanför skolsalen, k-pistförsedd!

Sedan var det dags för lunch på stan, sokon för lite intressanta kryddinköp samt några tyger till, åt somliga av oss! Eftermiddagen var vikt åt korgfamiljen för inköp och besök i deras kyrka för att titta på pastorsbostaden som byggts på en tomt för pengar skänkta av församlingen i Skogsbygden.

Och middag på kvällen hos Enok och Lucia, en kort promenad ner i allén i Tazengwa by. De var bekymrade över den nya asfaltvägen som byggs bakom deras fina hus. Alldeles utanför husväggen, men myndigheterna tycker inte att det är för nära!

 

Tisdagen var fylld med besök. Vi började med Kili Secondary School och hade ett långt möte med rektor Katirige. Fortfarande låter kommunens installation av el fram till skolan vänta på sig. Priset Tanesco har satt är löjligt höga 75 miljoner Tsh. Till saken hör att man drar fram el över hela landet och att priset har sjunkit rejält. Så än hänger elledningar och lampor obrukbara runt om i skolan!

Vi träffade de flesta av våra fadderelever och tittade runt i no-sal och bibliotek. Där finns nya läroböcker som det är meningen att lärarna ska komma och ta med till lektionerna. Brunnens pump stals för ett bra tag sedan och Katirige ville gärna att den ska kunna tas i bruk igen. Vattentanken, som TanzAling låtit bygga, hade fortfarande ingen kran, även det något som behövde åtgärdas.

 

Vi hade också kommit överens om att ha ett kort möte med Kili selected committee från Mamaidprojektet. De tre mammorna kom men läraren hade bytt skola och eleven var tyvärr sjuk. Det blev ett kärt återseende. Så kul att träffa dem igen och få höra hur det hade gått sedan förra året. De berättade om praktiska åtgärder som att ha följt med kvinnor till testning, mm. I minst två fall hade det då visat sig att det inte var hiv/aids, utan andra behandlingsbara enklare sjukdomar, de led av.

Det kom också fram önskemål om engångshandskar då vissa kvinnor bl.a. hjälpte till med födslar. Ett önskemål som vi funderade över och kom fram till kunde vara en lämplig gåva till selected committee dag två i vårt fortsatta projekt. Men också att det egentligen var vårdcentralers och sjukhusets sak att se till.

Efter en trevlig lunch åkte vi till Bulunde primary. Där hade ju Isaack genomfört nästa Mamaidseminarium med Dr Msuyu, utan att vi var med. Vi var mycket spända på att träffa kvinnorna från den selected committee. Även här kom tre mammor men ingen elev eller lärare. De var inte riktigt färdiga med sin information utan skulle ha sitt uppföljningsmöte med rapportering under senare delen av hösten, så vi pratade lite löst om hur det hade gått. Även de var entusiastiska över sitt uppdrag. Bl.a. sa de att de tidigare hade fått en massa olika utbildningar om än det ena än det andra men att inget hade hänt därefter. Vi undrade vad som var skillnaden nu. ” Vi fick ett uppdrag så då gjorde vi det!”

Är det så enkelt, kan man undra. Att man helt enkelt inte har låtit de själva arbeta med det som berör dem? Intressant! Vi gjorde en annan erfarenhet som vi genast tog till oss. Isaack har ju lett arbetet med båda grupperna, Kili och Bulunde, men det behövs en kvinna, insåg vi, när han gick ut och det var som att trycka på en knapp. Mödrarna kom igång och pratade i munnen på varandra!

Fortfarande är strukturerna fasta i vad män och kvinnor gör så är det en kvinna som anför har de enklare att uttrycka sina åsikter. Detta kan vi använda när de ska rapportera efter sina två månaders arbete ute i bydelarna.

Hem efter en lång dags arbete och middag hos Simone, vår byggmästare, på kvällen. Där passade vi bl.a. på att diskutera de olika brunnsprojekten som var igång och hur Kilis brunn kunde lagas. Även att vattentankens kran måste fixas. Han skulle också titta på brunnen i Isagehe.

Hem till rundabordskonferensen på Tazengwa där vi hade en intressant diskussion om brunnar. Det verkar vara svårt att få dem att hålla under längre tid då pumparna är åtråvärda. Vi bestämde att se över Kili och ev. Isingehe, och se om det med ett litet gallerhus ovanpå som låses nattetid kan fungera bättre. Annars kanske vi tyvärr måste överge idén om brunnar till skolorna. I stället satsa på vattentankar, kanske.

 

En härlig ny morgon randades med promenad via Tazengwas brunn. Så förvånade vi blev när en damm några meter från källan var utgrävd! Det var kineserna som hade behövt vatten till vägbygget och grävt där. Det visade sig att dammen blev för liten så de övergav den. Men följden har blivit att det är sämre vattentillgång i brunnen!

Vi hade lyckats få till ett möte med DEO, C. Luleka. Vi, Janne, Lisbeth och Ingela, pratade om våra åtaganden på fadderskolorna och han visste vad vi hade uträttat. Att elen inte drogs fram från vägen till Kili hade vi synpunkter på, något som han sade sig ämna ta itu med. Så det är bara att vänta och se.

Efter ett kort möte gav vi oss av till sjukhuset där vi hade bokat ett nytt möte med Dr Gwambayee. Det mötet blev också kort då han fick en ”emergency operation” att rycka ut till. Men vi hann slå fast att han har största intresse av att ordna läkare till våra seminarier, om inte någon annan, så kommer han gärna själv. Om han kan, förstås!

Samtidigt hade de kvarvarande herrarna en träff med Stewen för att dra upp de praktiska riktlinjerna inför solcellsprojektet. Där blir det en grupp bestående av Lyoba, Bernadetha och Stewen som på olika sätt ska hålla i allt runt solcellsuppsättningar. Detta har vi stora förhoppningar om ska bli riktigt bra.

 

På eftermiddagen hade vi, Lisbeth och Ingela, bokat en träff med sex medlemmar ur Itilo byråd för att förankra en fortsättning av Mamaid. Detta ägde rum under ett mangoträd med uppställda bord och bänkar. Ordföranden undrade vad vårt projekt hade att erbjuda dem, luttrade som de var efter otaliga insatser av de stora hjälporganisationerna. Insatser som hade startat med information men inte kommit längre än så.

Vi förklarade vårt upplägg, att det egentligen hängde på dem själva vad de gjorde av de kunskaper de fick med vår hjälp. Då såg vi att det tändes ett ljus i ögonen på dem, att detta faktiskt var något som var möjligt att genomföra.

”Kan vi börja imorgon?” blev deras svar. Efter en stunds diskuterande blev vi ense om att det var lämpligt att dra igång i månadsskiftet november – december. Dessutom dela det på två dagar på respektive Itilo och Tazengwa byar eftersom de efter valet i december ändå skulle delas. Ett så konstruktivt möte!

På kvällen var det Tedis tur att få känna på hur det var att leda andra att laga mat, något som Pälle ville pröva med tanke på framtida resenärer. Allt föll väl ut, både med vattenhämtning och tuppslakt, matlagning över öppen eld samt underhållning.

Nästa morgon åkte truppen till Puge secondary som liksom Bulunde har tagit ett stort kliv framåt i sin utveckling med fler lärare, böcker och en engagerad rektor.

Sedan var dagarna i Nzega slut. Vi hade fått se oerhört mycket av våra satsningar här, Lisbeth kom fram till ett femtontal olika projekt eller sådant TanzAling och privatpersoner hade sponsrat på olika sätt. En bra utdelning, kan man säga.

 

Fredag morgon var vi tidigt iväg uppåt landet igen. Vi skulle in ett dygn i Tarangire nationalpark. Vi fick ett par timmar på eftermiddagen då vi såg massor av elefanter, bland annat, innan det var dags att dra oss tillbaka på campingplatsen. Vi skulle campa i vanliga, kraftiga tält! Alla i sällskapet kände sig inte bekväma med detta, men det var bara att bita ihop!

Några råd vi fick: lämna aldrig tältet med dragkedjorna uppe. Man vet aldrig vad som kryper in! Går du ut på natten så stanna med ryggen mot tältet, lys bakåt först under buskarna, därefter åt sidorna innan du går längre bort! Det var inte många som gick ut den natten!

Vi fick en fantastisk middag som lagades på plats av en kock och en lika härlig frukost nästa morgon efter en fin morgontur då vi hade upplevelser med elefanter man aldrig glömmer. Hur natten var? Jo, förvånansvärt lugn och skön!

Vi fortsatte safarin under dagen för att efter lunch dra vidare mot vårt hotell i Arusha där vi sov ett par timmar. Sedan var det flyg till Nairobi, vidare till Amsterdam där vi hade sex timmar över. Vad kunde passa bättre än att lägga ett styrelsemöte i denna internationella miljö! Så småningom kunde vi landa på söndagskvällen och sent omsider lägga oss i våra egna sängar efter en styrelseresa som vi gärna gör om!

 

Sedan vår resa har mycket hänt. Nezia har fått lämna sin pizzerialokal. Hyresvärden begärde helt oskäliga belopp för hyra, vatten och el, vilket hon inte kunde klara förstås. Hon söker nu efter ett nytt ställe att öppna på.

De två Mamaidinformationerna i Itilo och Tazengwa har genomförts och vi väntar ivrigt på en rapport därifrån, liksom från Bulunde. När det gäller solcellsinstallationer har tre anläggningar satts upp och fem nya är på gång. Och brunnshuset på Kili Secondary är under byggande, med mycket mera.

 

 

 

Så lär du dig Swahili hemifrån

 1. Skaffa dig en lärobok eller läromedel

Till en början så bör du ha en traditionell lärobok som förklarar grammatik och uttal.

Lärobok i pdf-form: Teach Yourself Swahili

Kolla också in youtube-kanalen Swahili101.

Efter hand som du blir bättre kan du börja läsa nyheter och annan litteratur på Swahili – BBC News in Swahili.

 1. Använd Anki och minnesteknik

Flera av de personer som lär sig språk snabbast i världen använder sig av en mjukvara liknande Anki. Det är ett gratis flashcard-program som utnyttjar spacing effect och testing effect. Du övar när och var som helst på t ex din mobil. Du får en fråga och ska ge ett svar. Repetitionerna kommer precis när de ger som mest värde. Enkelt kan man säga att man får första repetitionen dag 1, dag 3, dag 7 o s v givet att de “klarar” uppgifterna.

Till datorer (både PC och Mac) är Anki gratis, till mobiler är Android-appen gratis, medan iPhone-motsvarigheten kostar en duktig slant, som dock är värd vartenda öre.

Se den här guiden för att komma igång med Anki:

Kom ihåg att syftet med Anki är att man ska använda det varje dag – gör du inte det så förloras mycket av effekten. Tanken är dock inte att du ska använda Anki mycket varje dag – 20 min om dagen räcker gott och väl. Joshua Foer är känd för att ha lärt sig lingalas 1000 vanligaste ord på totalt 22 h med en mjukvara lik Anki.

Det tar lite tid i början innan man förstår och kan hantera Anki. Men det är definitivt värt att lära sig. Det kommer säkerligen finnas än mängd oklarheter kring Anki kvar efter den här guiden. Så tveka inte att höra av dig till mig om du har problem.

Jag rekommenderar att du laddar ner en färdig kortlek med Swahili-ord på Ankiweb. Du bör också skapa din egen kortlek där lägger in ord allteftersom.

Exempel på minnesteknik:
Fråga: kubanana

Svar: att trängas

Minnesbild: Du tänker dig att en ofantlig mängd ruttna röda bananer fyller en bil som du sitter i. Du trängs med dessa bananer.

Minnesbilder likt den ovan ökar recall med 2 – 3 gånger för en nybörjare. Efter hand övar du upp förmågan att skapa minnesbilder och minneslekar snabbt vilket låter dig minnas ofantligt mycket mer än vad du hade klarat utan teknikerna.

 1. Bli medlem på i-talki

I-talki får du chansen att förvandla dina ord- och grammatikkunskaper till ett riktiga språkkunskaper. Du får alltså möjligheten att via Skype tala med en mswahili. Det finns i skrivande stund en Swahili-instruktör i nätverket. Han är en väldigt duktig lärare. Det kostar ca 55 kr/h ett pris jag hoppas kan stiga allteftersom efterfrågan ökar.

Lycka till!

Henrik

Mamaid – lyckad start på ett informationsprojekt

dsc01949

Sju kvinnor i Alingsåsföreningen TanzAling planerade i ett år. Skrev ansökan till Forum Syd i ytterligare ett. Fick avslag och deppade i ett halvår. Pengar strömmade in och det gav energi för att komma igen. I november2013 genomfördes ett första seminarium i Nzega.

Projektet Mamaid handlar om att informera kvinnor i byarna om aktuella rön kring hiv/Aids med hjälp av läkare från Nzegas distriktssjukhus. Lisbeth Alm och Ingela Gillqvist var på plats vid projektstarten. Representanter från byråd, lärare och äldre elever, alla kvinnor, deltog också.

Idén om Mamaid går ut på att läkaren kommer till kvinnorna i byn, informerar dem som är utvalda till seminariet och ger instruktioner om hur informationen ska föras vidare. Kvinnorna ska i sin tur informera andra kvinnor ute i bydelarna. Den första byn som valdes ut för information var Kili där det handlade om ca 300 kvinnor/familjer. Det startade i november 2013.

De cirka 40 kvinnor som deltog har i dagsläget informerat cirka 1500 personer i sina bydelar. De bjöd då in kvinnor i omgångar tillsammans med sina män och tonåringar att få ta del av de nya kunskaperna.

Men inte bara det. Under seminariet valdes fem representanter ut, selected committee, som har tagit större ansvar för informationsspridningen och även rapporterat till TanzAling. Lisbeth och Ingela träffade tre av dem ett år senare. De kunde då berätta att de dessutom hade förmått flera kvinnor/familjer att gå och testa sig, den viktigaste åtgärden för att hindra spridningen av hiv/Aids. Detta gjorde de genom att själva ställa upp och följa med.

Lisbeth och Ingela träffade också tre medlemmar ur selected committee för Bulunde by som fick sin informationsdag under försommaren 2014. De hade i november samma år bara hunnit påbörja sin spridning av de nya kunskaperna, men var så långt nöjda med vad de hade fått lära sig. Vi inväntar med spänning en rapport.

Att så många har fått information av ett fåtal kvinnor är ett fantastiskt resultat av ett projekt som riktar in sig på att kvinnorna själva ska göra jobbet. Vår förening ställer endast upp med planering och pengar till igångsättande av utbildningssatsningen i respektive by. Ingen betalning för att kvinnorna deltar i seminariet, vilket de större hjälporganisationerna brukar ge. Detta har vi också noga påpekat när vi har träffat nya byråd för att sprida projektet vidare.

För att sprida Mamaidprojektet vidare träffade TanzAlings representanter ett nytt byråd i november 2014 då styrelsen var i Nzega. Då förankrades idén om ytterligare två informationsseminarier i Itilo respektive Tazengwa byar. Dessa har nu ägt rum men någon rapport därifrån har vi ännu inte fått.