Tanzaling föreläste på Svetans årsmöte i Stockholm

Tanzaling sprider kunskap om föreningen på det nationella planet! Den 20 april föreläste nämligen Tanzalings styrelsemedlemmar Janne Bengtsson och Marie Grahn på Svensk-Tanzaniska föreningen Svetans årsmöte i Stockholm.

Föreningen var inbjuden att berätta om våra olika projekt och verksamhet av Svetans avgående orrdförande Reheema Prick. Drygt tjugo medlemmar från olika delar av Sverige deltog på mötet som hölls på Hotell Hellsten i Vasastan i Stockholm.

-Det var fantastiskt roligt att få representera Tanzaling. Vi får hela tiden kvitto på att det arbete vi gör är viktigt, säger Janne Bengtsson och Marie Grahn.

Bland åhörarna fanns en bekant till föreningen – Dr Edmund Juma Kitokezi, reprresentant för Tanzanias ambassad i Stockholm. Dr Kitokezi deltog i höstas på Tanzalings 20-årsjubleum.

På mötet redogjordes för förändrade föresättningar för att arbeta i ideella föreningar, situationen i Tanzania just nu samt för flertalet olika projekt som Svetan deltar i, bland anat House of Culture och Tumainigruppen.

Reheema Prick avtackades efter fyra år som ordförande. Hon kommer dock att kvarstå i styrelsen. Till ny ordförande i Svetan valdes jeanette Olsson.