Våra fadderelever

Tanzalings första fadderelev, Lyoba Mbogo, syns här i sin nya roll, som en av föreningens koordinatorer för solcellsprojektet. Här på hembesök hos familjen Doto tillsammans med bland andra ordförande Pär Alm.
Tanzalings första fadderelev, Lyoba Mbogo, syns här i sin nya roll, som en av föreningens koordinatorer för solcellsprojektet. Här på hembesök hos familjen Doto tillsammans med bland andra ordförande Pär Alm.

Anledningen till att vi började stötta elever genom att vara faddrar var att många hade svårt att betala skolavgiften när de skulle börja på secondary school.

Den som uppmärksammade oss på problemet var den första elev som vi hjälpte med att betala skolavgifter, Lyoba Mbogo. Det var vid ett besök på Puge Secondary School som gjordes år 2002.   Då hade vi ännu inte hunnit starta vår förening, vilket skedde 2003.

Idag är Lyoba Mbogo lärare på en secondary school i Nzega. Han är också en av föreningens koordinatorer som hjälper oss med våra projekt.

Vi betalade från början 500 kronor per elev och läsår. Det räckte då till skolavgiften, examinationsavgifter, och lite majsvälling varje dag i skolan.

Det fanns många som behövde hjälp så vi lät rektorerna på våra tre vänskolor, som hade kunskap om varje elev, att välja ut de tolv mest behövande på varje skola. Det var ett rimligt antal som vi trodde oss kunna hitta sponsorer till.

Under åren har enskilda personer, familjer, skolklasser och andra organisationer valt att stötta detta arbete.

År 2013 slopades skolavgifterna på de statliga skolorna i Tanzania. Vi beslutade då att fortsätta arbetet med skillnaden att de behövande eleverna istället fick alla andra kostnader tillhörande

skolan betalda; skoluniform, allt skrivmaterial med mera. Resten av fadderavgiften fick skolan köpa böcker för som skulle komma alla skolans elever till del. Det var stor brist på böcker vid tillfället och lärartätheten var mycket låg.

När våra första fadderelever gick ur de tre årens secondary school ville några sponsorer fortsätta att stötta ”sina” fadderelever. Det systemet har vi fortsatt med. Fortsätter eleverna i form 5 och 6 på en statlig skola är kostnaden för att gå där cirka 2000 kronor per år. På en privat skola kan det röra sig om det dubbla. Universitetsutbildningar i Tanzania kostar cirka 8000 till 15000 kronor per år.

Vill du eller din familj bli fadder tar du kontakt med någon i föreningen och så meddelar vi dig vilken fadderelev du blivit tilldelad. Du får också en bild på eleven och adress till skolan så ni kan ha brevkontakt om ni så önskar.

Fadderavgiften är fortfarande 500 kronor per år. Dessa sätts in på Tanzalings bankgiro 449-8077 eller via swish 1231616804. Skriv vem du är och att du vill bli fadder.

Vill du veta mer kan du kontakta vår kassör Janne Bengtsson.