Kategoriarkiv: Mamaid

Pionjärprojektet Mamaid har nått 15 000 personer

Mamaid är ett informationsprojekt om HIV/ aids och mänskliga rättigheter som TanzAling startade 2014 . Hittills har över 15000 personer nåtts av informationen i projektet som på många sätt är ett pionjärprojekt. Grunden är att en lokal läkare eller sjuksköterska står för utbildningen som riktar sig till främst kvinnor på  plats hemma i deras egna byar. 

DSC_0971

Det börjar med att våra koordinatörer Lyoba Mbogo och Bernadetha John väljer ut sex byar som ligger något så när i närheten av varandra. De tar kontakt med byrådet och rektorn för skolan i varje by. Dessa är med och väljer ut kvinnor som kan deltaga i ett seminarium, step 1. Det är kvinnor som ska klara av att ta till sig och sedan förmedla sina kunskaper till andra i byn. De går under benämningen ”popular mothers” och ska vara väl rustade att ta till sig ny kunskap och sedan förmedla till alla andra i sin egen bydel.

Därefter får by efter by en seminariedag med läkaren eller sjuksköterskan som är insatta i projektet. De informerar och berättar och kvinnorna kan naturligtvis ställa frågor. Man äter tillsammans och antecknar noggrant de fakta som presenteras. Grundidén är att de kvinnor som informerats i sin tur besöker både andra kvinnor i byn och berättar vad de fått veta. Varje by är organiserad i olika grupper så det är ganska enkelt att nå många på en gång.

I varje by väljs också under seminariedagen ut cirka sex kvinnor, en selected committee, som får huvudansvar för att kunskaperna går vidare till andra kvinnor i byn, men även till män och tonåringar. Detta sker under en period av sex veckor. Sedan har våra koordinatörer en utvärdering med selected committee som har samlat in de andra kvinnornas anteckningar om vilka som informerats och vilket utfall insatsen gett i första skedet.

När alla byarna är klara och har rapporterat samlas de sex byarnas selected committees för ytterligare en dags utbildning, Step 2, som är en fördjupande och uppföljande kursdag.

Efter en första provomgång i Kili, det som beskrivs nedan, har ytterligare tre omgångar med sex byar i varje fått information. Här har även Step 2 genomförts.  Alltså sammanlagt ett tjugotal byar med drygt 40 kvinnor varje gång som fått förstahandsinformation samt en uppföljning med sex kvinnor i varje by som fördjupat sina kunskaper. Alla dessa kvinnor har i sin tur informerat andra i sin tur, i snitt 500 per by. Minst 15 000 människor har vi nått på detta sätt!

Kostnaderna då?

Varje informationstillfälle kostar cirka 4000 svenska kronor allt som allt. Step 2 är lite dyrare. Vi har valt att inte betala ge ersättning till kvinnorna som deltar, vilket andra hjälporganisationer gör. Det gör våra koordinatörer tydligt för byråd och valbara kvinnor redan när de undersöker om en by vill vara med. Att byrådet tar beslut och understödjer projektet är en mycket viktig del i projekten. Sedan har vi ändå valt att ge de som är uttagna i selected committee en mindre summa för sitt arbete med insamling och rapportering. De gör ett ganska omfattande arbete och tar ett stort ansvar för projektets genomförande.

Vad tycker våra deltagare?

De flesta har inte tidigare fått någon information av detta slag så det är många frågeställningar som dyker upp under seminariedagen. Att de så villigt går ut och informerar de andra byborna, undrade vi över. ”Ingen har bett oss förut!” . Detta är något av ett pionjärprojekt – trots att så många hjälpinsatser genomförts i alla byar i Tanzania under så många år!

De får ofta hjälpa till med att följa med när någon är rädd för att testa sig. Över huvud taget är provtagning den enskilt viktigaste faktorn till att antalet smittade sjunker. Fler testar sig och får därmed mediciner. De kostar inget och på senare tid kan både testning och medicinutdelning ske på de lokala klinikerna. De behöver inte ta sig långa vägar in till sjukhuset i Nzega. Detta är viktigt för om medicinen tar slut är det inte alltid den sjuke kan ta sig dit i rätt tid. Så länge man tar medicinen är man smittfri.

Under seminariet i november 2018 kom följande frågor upp:

Hur ofta ska vi gå och testa oss?  Svar: Var tredje månad.

I tider av vattenbrist blir vägarna längre till vattenkällorna. Kvinnor och flickor får en ökad risk att bli utsatta för övergrepp och smittorisk.  Svar: Kommunen har utökat vattentillgången med sju stycken borrade vattenbrunnar under 2017.

Hur ska vi kunna öka kondomanvändningen? Svar: Gratistillgången blir allt större. Stigmatiseringen kring kondomanvändning minskar – men fortfarande kan inte en kvinna bära en kondom i sin väska.

Under 2018 kommer vi att fortsätta med en eller två omgångar step 1 och 2 till ytterligare. Det beror lite på hur regnperioden och odlingssäsongen ser ut. Kvinnorna är hårt arbetande på åkrarna och det är bara i mellansäsongerna som de har möjlighet att deltaga.

 

 

Mamaid – lyckad start på ett informationsprojekt

dsc01949

Sju kvinnor i Alingsåsföreningen TanzAling planerade i ett år. Skrev ansökan till Forum Syd i ytterligare ett. Fick avslag och deppade i ett halvår. Pengar strömmade in och det gav energi för att komma igen. I november2013 genomfördes ett första seminarium i Nzega.

Projektet Mamaid handlar om att informera kvinnor i byarna om aktuella rön kring hiv/Aids med hjälp av läkare från Nzegas distriktssjukhus. Lisbeth Alm och Ingela Gillqvist var på plats vid projektstarten. Representanter från byråd, lärare och äldre elever, alla kvinnor, deltog också.

Idén om Mamaid går ut på att läkaren kommer till kvinnorna i byn, informerar dem som är utvalda till seminariet och ger instruktioner om hur informationen ska föras vidare. Kvinnorna ska i sin tur informera andra kvinnor ute i bydelarna. Den första byn som valdes ut för information var Kili där det handlade om ca 300 kvinnor/familjer. Det startade i november 2013.

De cirka 40 kvinnor som deltog har i dagsläget informerat cirka 1500 personer i sina bydelar. De bjöd då in kvinnor i omgångar tillsammans med sina män och tonåringar att få ta del av de nya kunskaperna.

Men inte bara det. Under seminariet valdes fem representanter ut, selected committee, som har tagit större ansvar för informationsspridningen och även rapporterat till TanzAling. Lisbeth och Ingela träffade tre av dem ett år senare. De kunde då berätta att de dessutom hade förmått flera kvinnor/familjer att gå och testa sig, den viktigaste åtgärden för att hindra spridningen av hiv/Aids. Detta gjorde de genom att själva ställa upp och följa med.

Lisbeth och Ingela träffade också tre medlemmar ur selected committee för Bulunde by som fick sin informationsdag under försommaren 2014. De hade i november samma år bara hunnit påbörja sin spridning av de nya kunskaperna, men var så långt nöjda med vad de hade fått lära sig. Vi inväntar med spänning en rapport.

Att så många har fått information av ett fåtal kvinnor är ett fantastiskt resultat av ett projekt som riktar in sig på att kvinnorna själva ska göra jobbet. Vår förening ställer endast upp med planering och pengar till igångsättande av utbildningssatsningen i respektive by. Ingen betalning för att kvinnorna deltar i seminariet, vilket de större hjälporganisationerna brukar ge. Detta har vi också noga påpekat när vi har träffat nya byråd för att sprida projektet vidare.

För att sprida Mamaidprojektet vidare träffade TanzAlings representanter ett nytt byråd i november 2014 då styrelsen var i Nzega. Då förankrades idén om ytterligare två informationsseminarier i Itilo respektive Tazengwa byar. Dessa har nu ägt rum men någon rapport därifrån har vi ännu inte fått.