Våra Vänskolor

2002 insåg vi behovet av stöd till skolverksamheten. Då fanns det inte så många secondary schools i området som nu och lärartätheten var betydligt högre. Vi beslutade oss för att ha vänskolor knutna till våra egna i Alingsås och skapa ett utbyte mellan svenska och tanzaniska elever. De tre vänskolorna i Nzega district är Puge, Kili och Bulunde, alla statliga skolor.

Detta har resulterat i brevskrivning, fadderskap och två besök. 2004 besökte tio elever och fyra lärare från Alingsås Nzega och 2005 var lika många från Nzega här hos oss. Fantastiska upplevelser för alla som deltog. Finansiering av detta skedde genom bidrag från Internationella Programkontoret, pengar från olika fonder, andra organisationer och privata bidragsgivare.

2003 var fyra svenska lärare nere och undervisade på skolorna. Vi ville höja den pedagogiska kvaliteten och visa på alternativa sätt att undervisa med deras, afrikanska, förutsättningar.

Kili

???????????????????????????????

Kili ligger ca 30 km från Nzega och har likartade förhållanden som Puge. Vid senaste besöket fanns det 400 elever och fyra lärare. Även här har vi gett ekonomisk hjälp för bokinköp. Vi har renoverat två no-salar, byggt en vattentank och grävt en brunn försedd med handpump. Den har varit till stor glädje för skolan och för bybor. På Kili har staten nyligen färdigställt en byggnad för fortsatta studier, form 5 och 6. Inredning och övrig materiel saknas vilket vi kommer att hjälpa till med. Denna del kräver också el vilket vi bidrar med hjälp till samt renovering av ett bibliotek.

Bulunde

Denna skola är vår senaste vänskola och ligger strax öster om Nzega. Skolan saknar el och vatten. Byggnaderna som skolan förfogar över är till stora delar rester från ett kinesiskt arbetarhärbärge. Det byggdes en ny väg i området för några år sedan och det kineserna lämnade efter sig tog kommunen hand om och startade en secondary school där. Här går ca 500 elever och det finns sex undervisande lärare. Liksom på de andra skolorna har vi stöttat med pengar för böcker för att underlätta kunskapsinhämtandet. Här har vi också försökt gräva en brunn men misslyckats. Vi har försett skolan med ytterligare en toabyggnad samt utrustat ett flertal salar med bänkar och stolar.

 

Puge

????????????

Puge ligger ca 50 km söder om Nzega mitt ute på landet. Skolan saknar el och rinnande vatten. I dagsläget är det ca 420 elever som går där och fem lärare som undervisar. Det blir naturligtvis ingen bra undervisning och elevernas kunskaper brister. Ett fåtal elever kan ta sig vidare till högre utbildningar.

Denna skola har vi den senaste tiden stöttat ekonomiskt för att köpa in fler böcker så att eleverna kan hämta in kunskaper som lärarna inte hinner förmedla.

Vi har också byggt toaletter, no-sal, vattentankar och en boardingbyggnad för flickor med sängar, myggnät, toa, dusch och studierum. På boardingen finns två anställda matronor som tar hand om flickorna på eftermiddagar och nätter. Där finns också solcellspanel för att få el till lite studieljus och att ladda mobiler. Ett försök har gjorts för att gräva en brunn men förhållandena är så dåliga att vi efter två torra hål fick ge upp.