Brunnar

Så glada vi var när brunnen på skolan i Kili stod färdig för tre år sedan och fungerade så bra. Vattnet var också av bra kvalitet. Skolans rektor såg till att också bybor kunde hämta vatten där. Lika besvikna och ledsna blir vi när vi får höra att pumpen till brunnen är stulen och pumpröret igenfyllt och förstört.

brunnar1

Vi får höra av rektorn på Kili att olika hjälporganisationer i området har blivit av med ca 100 pumpar! Hur kan man fördärva något så värdefullt för så många i ett område där det innebär så mycket arbete att få tag på vatten? Vår brunnsbyggare Simone har påbörjat restaureringen av brunnen inför regnperioden. Hela brunnshålet har grävts upp och stensatts. Detta är snart klart.

brunnar3

Vi frångår alltså vår tidigare modell med ett pumprör av plast. Sedan ska ett nytt fundament gjutas och ny pump monteras. Ovanpå detta ska ett litet hus muras. Pumprummet ska förses med en järngrind och ett järngaller som takfönster. Grinden kommer att vara öppen dagtid för skolan och bybor men låst under dygnets mörka timmar. Rektor ansvarar för detta. Vi hoppas detta ska fungera och att brunnen och pumpen får vara i fred. Om detta visar sig vara en bra lösning ska vi göra likadant med vår brunn i Isagenhe som också drabbats av stöld. Där fungerade brunnen också jättebra och hade ett vatten av mycket god kvalitet. Vi får ompröva vår satsning på brunnar om detta inte fungerar. Att ställa upp vattentankar av plast för insamling av vatten från taken på skolbyggnader kanske blir billigare och säkrare att hantera.