Tanzanias utveckling och politik i fokus på årsmötet

Den 21 mars var det dags för föreningen Tanzalings årsmöte som traditionsenligt hölls i Östlyckeskolan. Ännu ett år av meningsfulla aktiviteter i syd och nord läggas bakom oss! Förutom årsmötesförhandlingar, lotteri och fika bjöds på föredrag med rubriken Tanzania på väg framåt – men i vilken riktning?

Det var Josef Alm gav oss inblick i den politiska situationen i Tanzania och också vilken betydelse de unga i landet har för demokrati och utveckling. Josef Alm har lång erfarenhet av Tanzania genom att ha bott, rest och arbetat i landet. Under 2014 genomförde han en fältstudie om politiskt deltagande i Mwanza i Tanzania. Året efter praktiserade han på svenska ambassaden i Uganda med inriktning på politisk bevakning. Genom projektet Sida Alumni föreläser Josef Alm om utvecklings- och biståndsfrågor hos föreningar, skolor och företag.

Själva årsmötesförhandlingarna leddes, också det traditionsenligt, av Jan Marklund. Verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisorernas berättelse gicks igenom och den avgående styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet.

Pär Alm omvaldes till ordförande på ett år. Den nya styrelsen består dessutom av Lisbeth Alm, Janne Bengtsson, Ingela Gillqvist, Anders Jonsson Lennart Mattson och Marie Grahn.