Verksamhetsberättelsen för 2015

Verksamhetsberättelsen för förra året lästes upp på föreningens årsmöte den 21 mars. För er som inte kunde vara med finns den här i skriftlig form:

 

Verksamhetsberättelse 2015

Världskartan ritas om, ingenting är längre som förut, världen har kommit till oss under det senaste året. Ledarna för världens länder antog i september en ny global utvecklingsagenda. De åtta så kallade milleniemålen ersattes med 17 mål för hållbar utveckling. En agenda som inte innebär att de fattiga länderna ska arbeta med målen utan målen ska genomföras i alla världens länder – en avgörande skillnad. I Tanzania kan vi konstatera att fattigdomen minskade med 1% per år mellan 2007 och 2012 enligt Poverty Assessment för Tanzania har

* tillväxten har de senaste fyra åren legat på 7 % per år

* andelen fattiga har sjunkit från 34% år 2007 till 28 % år 2012.

* antalet döda i aids minskar och har gått ner 40% till 70 000 de senaste tio åren, och nysmittade har gått ned med 50 %.

* barnadödligheten har gått ner från 16% till 5% på 15 år.

* två miljoner jobb skapades mellan 2010 och 2015, dubbelt upp mot femårsplanen.

*240 000 hushåll har fått tillgång till kabel-el under senaste året, att jämföra med 143 000 året

innan.

* 20 miljoner människor har tillgång till rent vatten 2015, jämfört med 15 miljoner 2013.

* allt fler människor har beviljats lån och turismen sysselsätter 500 000 och svarar för 25 % av

valutainkomsterna.

Vi kunde redan vid förra årsmötet berätta om Alingsås lokala Fredspris som vi tilldelades i januari 2015 på Martin Luther King-dagen. Vi konstaterade att fredsarbete är möte mellan människor och vid våra styrelsemöten funderade vi över hur utbyte och besök oss emellan kan intensifieras och utvecklas. Har vi möjlighet att ge fler ungdomar möjlighet att besöka oss? Häri ligger våra utmaningar för framtiden. Nätverkande och samarbetspartners kommer att bli av stor vikt. Vi väljer att även i den här årsberättelsen citera en del i motiveringen till Fredspriset:

” TanzAlings medlemmar arbetar med stort engagemang och har lyckats sprida kunskap och medvetenhet till många alingsåsare av olika åldrar. Föreningen verkar i en anda, som väl stämmer med Kristna Fredsrörelsens inriktning för fred med fredliga medel, arbete för demokrati och för mänskliga rättigheter. TanzAling bedriver ett tydligt fredsskapande arbete i såväl Tanzania som i Alingsås. Därför är föreningen TanzAling väl kvalificerad mottagare av Alingsås Fredspris 2015.”

Strax efter firande av Fredspris och summering i årsmöte tog förberedelser och planering för besök av våra favoritchaufförer Fred och Karim fart. De själva fick mycket arbete med att ordna med ledigheter, visum, pass och andra förberedelser för att resa norrut. De landade i Sverige den 20 maj och redan första kvällen hade vi överraskningsfest på Ragnehillsgatan där Freds och Karims vänner, som de mött vid otaliga resor de varit chaufförer för, en efter en droppade in och det blev stora kramen! Fred och Karims program var späckat de två veckor de besökte Sverige och de fick uppleva så många platser och möta så många människor. Här ett axplock: Välkomstfest, sightseeing i Alingsås, besök hos AHK, SM-finalsmatch i Gbg, Toyota, Borås Zoo, kyrkobesök m konfirmation, Hjälmared folkhögskola, Östlyckeskolan, Jonslunds skola, SFI, Rotary, Safari på Koberg slott, soptippen, Varbergs fästning, Liseberg, jazzkonserter, veteransbilsanläggning, mjölkbondgård och besök i många föreningsmedlemmars hem. Vid besöket anordnade föreningen ett vårmöte med matlagning, där Peter och Anki Lund och dottern Louise bidrog med berättelser och bilder från sin resa de gjort under vårvintern. Styrelsen riktar ett stort tack till alla som bidrog till att chaufförerna fick en alldeles formidabel upplevelse tills de reste hem den 3 juni.

Även i år genomförde AiDucatius en elevresa till Nzega där ytterligare elever från Norden och några av deras lärare fick möjlighet att besöka fadderskolor och ta del av vardagen i Nzega distriktet i hem och på skolor. I år var en tidigare volontär på Varberg home of Peace, William, reseledare.

Solcellsprojektet har fortgått under hela året. Bernadetha och Lyoba har koordinerat arbetet och i ett antal delprojekt har installationer gjorts på hus långt ute i byarna. Installationerna har föregåtts av ett researcharbete tillsammans med rektor och byråd i respektive by. De har tillsammans utsett vilka familjer som kvalificerat sig för att få en installation i sitt hus. Familjen ska ha små egna medel, ha ett par barn i övre skolåldern, som visar på god studieförmåga och stark motivation att studera. På så sätt har vi kunnat garantera en form av utbildningsresultat i det här tekniska projektet. På sikt önskar vi utveckla solcellsinstallationerna med vidhäftade studiecirkelinslag som kan bidra till att fler höjer sin bildningsnivå. En sådan studiecirkel skulle kunna ha ett innehåll som handlar om första hjälpen, HLR, hiv och mänskliga rättigheter. Allt eftersom installationerna gjorts har de ansvariga skaffat sig både erfarenhet och kompetens. Under året har vi förändrat installations-kitet som fått tekniska förbättringar genom lås och bättre batterikontroll. Bättre komponenter för laddning av mobiler ska införskaffas till kommande installationer. Under året har 18 installationer gjorts i fem etapper. Varje etapp har utvärderats och ska efter ett antal besiktigas och dokumenteras.

Under året har vi filat på idéer till hur hemsidan ska utformas och mer gjort den till en rullande blogg. Facebooksidan har också ett berättande och uppdateras om sådant som händer i föreningen och där annonserar vi också våra möten.

Under året har vi kunnat gå från förtvivlan till stor glädje över korgfamiljens barnbarn Margreth, dotter till Monica. För drygt ett år sedan när vi besökte familjen förstod vi att den nioåriga Margreth hade drabbats av stark hörselnedsättning, dövhet. Under våren ombesörjdes röntgen och bedömning av en specialist som tyvärr gav beskedet att hörseln inte går att rädda. Det gav oss startskottet till att tillsammans med våra lokala killar Lyoba och Margreths morbröder leta upp en lämplig skola i Tanzania. De hittade ganska snabbt en skola i Singida där Margreth bor på skolan och studerar tillsammans med andra hörselskadade barn sedan mars månad. När vi besökte henne i oktober hade hon bara på några få studiemånader utvecklats enormt i skrivning och räkning. Av hennes skrivböcker att döma hade hon i stort sett redan avverkat ett par årskurser. Väldigt roligt och inspirerande att se henne ”prata” med sina händer med kompisarna, skratta och leka på skolgården. Något mer glädjefyllt är kan knappast upplevas!

I september pågår förberedelsearbetet för fullt för etapp II i Mamaid-projektet, som ska genomföras under senare delen av 2015. I slutet av oktober åker Ann Söderstrand, Lisbeth och Pälle Alm till Nzega för att följa upp Mamaidinsatserna och också möta flera av de selected committes som intensivt arbetar med uppföljning och spridning av seminarieinnehållet. Under året har genomförandet av projekten ute i byarna tagit fart och totalt har sex byar ingått i den här omgången. Det har visat sig att genom att förankra projektet på tidigt stadium hos byrådet – de sanktionerar och stöttar projektet både innan, under och efter själva seminariedagen. Efter seminariedagen ger kvinnornas sig i kast med spridningsarbetet och har möjligheter att möta byinvånarna vid olika typer av sammankomster; bymöten, olika sociala sammanhang, kyrkor, skolor och andra sammanhang där naturliga grupper möts, och vi dessa tillfällen ges stora möjligheter att sprida deras nyvunna kunskaper kring hiv/aids och mänskliga rättigheter.

Metoden vi använder oss av i projektet möjliggör möten på ett enkelt sätt. Viktigaste området som projektet berör är: Prevention measures including the proper use of condoms and how to stop behaviors and customs that lead to spread of the disease. Vår koordinator Lyoba avslutar sin rapport så här:

” The project is successful because the popular women have managed to reach and spread the

knowledge to many people in their villages voluntarily.”

Under första halvåret planeras för en ny lokal för Nezias pizzeria. I juni månad hade ny lokal hyrts och hon körde igång. Den testades av Exploriusresan och fick gott betyg. Hilltop ligger tyvärr för långt från centrum för att få tillräcklig tillströmning av kunder, dricka står för merparten av försäljningen. Kundunderlaget visar sig vara för magert och kontraktet för lokalen förnyas inte under hösten. Hon kommer istället att satsa på cateringverksamhet vilket hon skapat en del kanaler för redan.

Under året har styrelsen gjort en sammanställning av insatser, utbildningar och certifikat för de studenter som vi stöttat med längre eller högre studier. Denna finns arkiverad hos sekreteraren.

Vid resan i oktober mötte vi Sylvester i Katesh där han numera tjänstgör och är bosatt. Vi fick en inblick i hans arbete som real estate valuer och förstod också att han tillsammans med några gamla skolkamrater från Puge secondary school startat en alumniförening som regelbundet besöker sin gamla skola och gärna vill göra något för skolans utveckling och status.  Vi imponeras!

En större gåva från en födelsedagsfest från en privatperson mottogs och beslutades användas till Mamaid-projektet. Elevrådet vid Östlyckeskolan beslutade att insamlingen Operation Tanzania skulle gå till elinstallation på Puge samt solcellsprojektet. Skolan personal gjorde en lärarrumsloppis och skickade med en större summa pengar till vårt matinsamlingsprojekt.

Vi har blivit en modern förening och överföringar till vårt bankkonto kan numera göras med Swish: 123 161 6804. Under året har föreningen varit publicerad i media vid följande tillfällen: Januari: AT ang Fredspriset, Alingsåskuriren ang Fredspriset.  Maj: AT gör ett reportage med Fred och Karim vid deras besök i Alingsås. Vi har hållit ett flertal föreläsningar om vårt föreningsarbete under året på bl a: Seniorkursen Hjälmared folkhögskola, Rotary och Maryds missionshus.

Ja, då lägger vi ännu ett år bakom oss. Nöjda, inspirerade och glada för att vi får tillhöra en förening som gör skillnad för många – kanske inte minst för oss själva!