17 solceller installerade trots pandemin

Att genomföra ett solcellsprojekt i Tanzania under en pandemi är ingen lätt uppgift! Tanzania har liksom alla andra länder varit drabbat även om det inte finns någon tillförlitlig officiell statistik över coronasituationen att tillgå.

Efter en tid av nedstängningar är nu landets skolor öppnade igen, så även i Nzega. Våra kooordinatörer Bernadetha John, Lyoba Mbogo och Steven Ndali har lyckats genomföra installationer av sjutton solcellsanläggningar, tretton hos familjer som bor i byn Nkiniziwa och fyra anläggningar i byn Mambali. Familjerna är samtliga mycket fattiga och har skolelever. Installationen i Mambali har skett i samarbete med Nzega District Council och deras Social Development Officer Robert Mwanga.

Installationerna i Mambali ligger 98 km från Nzega och under hösten med ökad smittspridning har det varit viktigt att undvika resor. Kontroll av anläggningarna samt fotografering av familjerna har därför inte genomförts ännu.

Sammanlagt har nu 87 solcellsanläggningar installerats i området tack vare Tanzaling. Fantastiskt!

Familjen Bundala Anthony och Paulina Mhekela tillhör de familjer som tidigare fått solceller installerade. Här med med TanzAlings koordinatörer Lyoba Mbogo till vänster och Bernadetha Johnh till höger.