Så förändras livet med Tanzalings solceller

Bild Zakayo MasanjaBrev Zakayo Masanja

Att få en solcellsanläggning installerad förändrar vardaglivet radikalt för familjerna och deras grannar.

Här är ett brev till Tanzaling från en elev, Zakayo Masanja, som bor i en familj som fått solceller.

Brevet är översatt av elever på Östlyckeskolan.

 

Jag heter Zakayo Masanja. Jag går tredje året på Itilo-gymnasiet. Jag bor med mina föräldrar i byn Iyombo som ligger sju kilometer bort från Itilo-gymnasiet. Mina föräldrar är bönder.

Jag är mycket nöjd över att ha fått solceller från ert projekt. Först och främst, är ljuset från solcellerna bra och vi kan studera även på kvällen. Innan vi fick solceller gick det inte, för det fanns inte tillräckligt med ljus. Jag använde ”koroboi” där man använder fotogen som ryker.Men nu studerar jag bra.

För det andra så hjälper solcellerna oss att spara pengar. Istället för att lägga pengar på fotogen, så används pengarna till andra saker, som kläder och matolja, salt och mat.

För det tredje, kan vi få in pengar genom de personer som kommer varje dag och laddar sina telefoner, i alla fall fyra till fem personer.De pengarna kan jag använda till skolmaterial som pennor och övningsböcker.

För det fjärde, vår boskaps säkerhet. För några dagar sedan, innan vi fick solcellerna, blev vi attackerade av hyenor. Nu vågar de inte komma och stjäla vår boskap för de är rädda för ljuset.

Utifrån min förklaring här ovan kan jag bara säga tack till att ni såg mina problem och gav mig solceller. Nu förbättrar jag mina studier.

Zakayo Masanja