Fin utmärkelse till Tanzaling!

Tanazling har belönats med ett mycket fint bevis på vad vår förening betyder för invånare i Nzega.

20171120_214700

Det är Bulunde Secondary School, en av Tanzalings vänskolor,  som förlänat oss med ett Certificate of appreciation (bevis på uppskattning) för de insatser som föreningen gjort genom åren.

” In recognition of your generous and tireless efforts to promote the education in Nzega-Tanzania”  – som ett erkännande för er generösa och outröttliga ansträngningar för att gynna utbildning i Nzega-Tanzania, lyder motiveringen.

– Vi ärjätteglada för utmärkelsen. Det är ett bevis på att vi haft ett bra samarbete som har fungerat i många år, säger Tanzalings ordförande Pär Alm.

Bulunde Secondary school är Tanzalings tredje vänskola, där samarbetet startade för tio år sedan. Skolan var då alldeles nystartad och en av de få kommunala tätortsskolorna i Nzega. Lokalerna fick man ”ärva” av den avslutade och övergivna campen som kinesiska vägarbetare byggt upp som administrativ enhet till det stora vägbygget från Singida.

Det var ganska undermåliga lokaler man fick ta över och det första Tanzaling hjälpte skolan med var att bygga toaletter. Det fanns inga på skolan. Nästa steg var inventarier till klassrummen. En av föreningens vänskolor i Alingsås samlade in pengar för att köpa in skolbänkar och stolar till ett par skolsalar på Bulunde. Det blev ett lyft för dem. Möblerna tillverkades på ett lokalt snickeri inne i stan. Föreningens representanter var där och såg produktionen.

Skolan hade ganska stora svårigheter, elevunderlaget var spretigt, den hade mycket få lärare och dessutom blev det ett par rektorsbyten på rad.  Sedan nuvarande rektorn tog över har mycket hänt.  Skolan har fått fler skolsalar, laborations-sal, tillagning av skollunch för 400 elever varje dag har startats och nu senast en utökning till Upper secondary: form 5 och 6 där staten också byggt ett antal internatbyggnader av mycket god standard.
Det finns nu gott om lärare på skolan, man har en tydlig pedagogisk inriktning och eleverna gör allt bättre resultat.

 

Utmärkelsen delades ut den 20 oktober.