Samarbete med Rotary har gett fler solceller

Miriam Lazaro 1

I samarbete med Alingsås Nolhaga Rotaryklubb har Tanzaling installerat soleller  hos sammanlagt nio familjer i Undomo-området i Nzega inom ramen för solcellesprojektet. Den 6 oktober 2017 installerades den sista av dessa, hos 56-åriga Miriam Lazaro och hennes 98-åriga mamma samt Miriams tre barnbarn.

Samtliga barnbarn studerar, Miriam i standard sju, Sethi i standard fyra vid Tazengwa Primary school och ytterligare ett barnbarn i form ett.

Alingsås Nolhaga Rotaryklubb har under många år engagerat sig i olika biståndsprojekt. I detta senaste, med de nio solcellsanläggningarna, har ANR för första gången gått in i ett District Grant-projekt, som innebär att medel används ur Rotarys internationella fonder.

För runt tio år sedan engagerade sig båda Rotary-klubbarna i Alingsås för vattenfrågorna på Tanzalings vänskolor. Stora vattentankar, som samlar upp regnvatten, byggdes på våra vänskolor genom klubbarnas försorg.

– Engagemanget för en bättre värld, lokalt och globalt, går inte att ta miste på i en Rotaryklubb. Lokalt engagerar sig klubben för utsatta människor i vår stad och går in och stöttar andra föreningar som arbetar med direkt hjälp. Rotary finns också med i integrationsarbetet för nyanlända och ensamkommande genom fadderskap, säger Tanzalings styrelseledamot Lisbeth Alm.

Bakgrunden till samarbetet är delvis hennes engagemang i Alingsås Nolhaga Rotaryklubb, där också andra medlemmar blivit inspirerade av Tanzalings pågående arbete och där engagerade medlemmar också sett att det funnits möjligheter att förmera klubbens ekonomiska insatser genom att ansöka om centrala fondmedel i Rotary Sverige genom den sk District Grant.