Covid-19 i Tanzania – vad händer nu?

Tanzania var ganska tidiga med att stänga ner landet helt.
Skolorna stängde, alla elever reste hem till sina byar,
myndigheterna jobbade ”hemifrån” och vi i Tanzaling fick inte mycket kontakt med de vi personer vi känner och som vi brukar kommunicera med i Tanzania.
Denna period rådde det stänga regler kring till exempel möjligheten att röra sig ute och de flesta levde ett väldigt stillasittande och inaktivt liv. Myndigheternas strikta regler gjorde också att
människor inte kunde välja själva hur man skulle hantera sin
vardagssituation.
I slutet av juni öppnades landet igen. Skolor och universitet
öppnade i juli och sedan dess har aktiviteten i landet ökat.
Handtvätt och att hålla avstånd är fortfarande föreskrivet.

Ännu har man inte märkt av någon större smittspridning inne i landet – mest har smittan spridits i de stora städerna. Flera av de nordbor vi känner som arbetar i landet i olika projekt har i augusti
återvänt till Tanzania. I sociala medier kan vi se att de gläds över
att vara tillbaka igen.
Tanzalings solcellsprojekt är nu aktivt igen och i dagarna har ett 15-tal solceller installerats hos människor som verkligen behöver ljus i
sin tillvaro. Vi är glada för att våra koordinatörer är igång igen och

jobbar med våra projekt. Inför nästa år hoppas vi på fler Mamaid-
kurser och också på att utveckla ett nytt koncept kring entreprenörskap.
Vi hoppas förstås också på att kunna resa dit – men i dagsläget så
ser vi inte när det ska kunna ske. Vi hoppas på 2021!